Kvinner i transportyrker internasjonalt utsettes for farlige situasjoner både på og utenfor arbeidsplassen. Dette kan for eksempel være i forbindelse med pendling til og fra arbeidsplassen nattestid, arbeid i konflikt- og krigsområder, eller manglende utstyr og fasiliteter for å ivareta sikkerhet.

Lærerikt og inspirerende

Nyberg sier det er inspirerende å møte andre aktører som arbeider med å bedre arbeidsforhold for fra andre land og verdensdeler.

– Det er utrolig inspirerende å møte fagforeningskollegaer fra hele verden på denne måten. Det å høre sterke historier fra kvinner med en helt annen virkelighet enn vår er viktig. For å forstå hvilke utfordringer som fortsatt må løses av oss sammen, men også for å bli minnet om hvor heldige vi er som lever i et godt organisert arbeidsliv, sier Nyberg.

Tydelig stemme mot urettferdighet

ITF Women Transport Workers er en del av det internasjonale ITF-nettverket, som samler aktører fra arbeidstakerorganisasjoner i mer enn 60 land. Nettverket arbeider for å bedre vilkår og bestemmelser for arbeidere innen all transportnæring.

Konkret har Parat vært med på å fremme et forslag til neste års ITF-kongress. Forslaget består av en rekke punkter som skal ivareta og løfte kvinners sikkerhet på jobb, og arbeidsvilkår generelt. En vesentlig del av innholdet går ut på å sikre trygge reiser til og fra arbeidsplassen, nulltoleranse for vold og trakassering, og om å løfte kvinners representasjon og deltakelse både på arbeidsplassen, og på myndighetsnivå.

– Ved å delta i slike globale fora kan vi i Parat bidra til å finne bedre løsninger for et godt og inkluderende arbeidsliv, støtte opp solidarisk med fagforeninger som lever under trange kår og bygge allianser for sikre vår innflytelse på arenaer som er viktige for medlemmer i Parat, sier Nyberg.

Mer enn 200 delegater fra 65 land deltar på ITF-konferansen i Senegal.