En rekke forslag som omhandler norsk luftfart ble behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget denne uka. 
 
Blant dem er Senterpartiets forslag om å etablere en kriseplan for norsk luftfart ut 2021, etablere en kompensasjonsordning for flyselskap med norsk drifts-tillatelse, og at regjeringen går i dialog med Norwegian med sikte på å finne løsninger som kan redde selskapets norske arbeidsplasser og sikre selskapets rutetilbud i og til/fra Norge. 
 
Rødt foreslår å nekte Wizz Air å fly innenriks i Norge, mens SV foreslår å nekte etablering av flyselskaper som ikke har organisasjonsfrihet for de ansatte. Arbeiderpartiets representanter fremmer forslag om tiltak som stanser utviklingen av sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i luftfartssektoren, og vil ha en nasjonal luftfartsstrategi i form av en stortingsmelding. 
 
Et flertall i transport- og kommunikasjonskomiteen, bestående av regjeringspartiene og Frp, vil bare være med på sistnevnte forslag. I tillegg vil komiteen at Stortinget ber regjeringen sørge for flyrutetilbud Oslo–Stord t/r og Oslo–Ørland t/r. 
 
De andre forslagene ble forkastet av flertallet i komiteen, og vil derfor også bli nedstemt i Stortinget når de skal debatteres 9. februar. Dermed blir det ingen egen kriseplan for luftfarten i denne omgang, heller ingen egen krisepakke for Norwegian. 

Parat har gjentatte ganger bedt om en egen kompensasjonsordning for luftfarten. Heller ikke dette ville regjeringspartiene og FrP stille seg bak, på tross av at en slik kompensasjonsordning ble avtalt mellom partiene i budsjettforliket like før jul. Et vedtak som ble gjentatt i Stortinget i januar av en samlet opposisjon bestående av FrP, AP, SP og SV. 

– Det er for oss vanskelig å forstå at regjeringen unnlater å følge opp Stortingets vedtak, i tillegg til den avtalen regjeringen selv har inngått med FrP. Denne kompensasjonsordningen må komme på plass nå straks, sa Oddbjørn Holsether, leder for Pilotforbundet i Parat, da nyheten ble kjent. 
 
Resultatet av den kommende luftfartsdebatten i Stortinget vil dermed bli at regjeringen bes legge frem en stortingsmelding om en nasjonal luftfartsstrategi, hvor ambisjonene er å trekke linjene for en helhetlig og bærekraftig utvikling i norsk luftfart.
 
Les også: Forslagene og transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling