Anneli Nyberg er nestleder i Parat og kommer fra luftfartsbransjen. Hun har vært Parats representant i bransjeprogrammet som har jobbet for å få til et kompetanseløft i luftfarten.
– Ansatte i luftfartsbransjen har vært igjennom, og er fortsatt i en krevende situasjon. Da er det viktig å sørge for at vi får økt vår kompetanse, sier Nyberg.

Det er NHO Luftfart, Parat og de øvrige organisasjonene i luftfarten som sammen med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har jobbet for å sette i gang korte og relevante opplæringstilbud rettet mot ansatte i norsk luftfart.

Programmet, som kalles kompetanseløft for luftfarten er gratis, og kan gjennomføres utenfor arbeidstid. Mange av tilbudene er lagt opp som nettstudier.
– Det er laget en pakke av ulike kurs, men det vil bli lagt ut nye kurs fortløpende, sier nestleder i Parat, Anneli Nyberg. Hun kommer selv fra luftfartsbransjen og er Parats representant i bransjeprogrammet for luftfarten.

Psykologi og håndtering av passasjerer
Mange i bransjen opplever vanskelige møter med passasjerer, og kommer opp i dilemmaer om hvordan disse skal møtes.
– Akkurat nå har vi et nytt under utvikling med arbeidstittelen "Psykologi i lufta og på bakken" rettet mot håndtering av uregjerlige passasjerer". Kurset forventes å være klart før sommeren, sier Parats nestleder og legger til at Parat vil sende ut informasjon så snart kurset er klart til bruk.

Egen nettside
Det er laget en egen nettside med nærmere beskrivelse av kursene og hvordan en melder seg på.
­– Her vil man også kunne få svar på de spørsmålene en måtte ha, sier Anneli Nyberg. Hun håper mange av Parats medlemmer innen luftfarten vil benytte kursene som er utviklet spesielt for dem.