Forhandlingene er en del av fjorårets lønnsoppgjør, men har blitt utsatt i flere omganger på grunn av koronapandemien.

Forhandlingsleder for Parat, Lars Petter Larsen, sier det er usikkert når forhandlingene eventuelt kommer i havn.
– Bristow-avtalen er en såkalt bedriftsintern overenskomst, som ikke er offentlig. Her har vi heller ikke noen pålagt tidsfrist, sier han til Parat24.