Linda Iversen Norbeck er hovedtillitsvalgt for Parat hos Travel Retail Norway, som driver tax free-butikkene på Oslo lufthavn. 
– Vi har mange medlemmer og kollegaer fra Ukraina, og de har familie og nære der som er hardt rammet av krigen. Vi i Parat-klubben i TRN ønsket å vise vår solidaritet og støtte til dem, sier hun til Parat24. 

Overskuddet i klubbkassen fra 2021 var på 5000 kroner. Denne summen har klubben bestemt skal gå til Redd Barnas arbeid i Ukraina.
– Avgjørelsen ble tatt veldig godt imot hos medlemmene våre, og vi føler oss heldige som har mulighet til å kunne bidra med noe, sier Linda Iversen Norbeck.