Flyavtalen mellom YS/Parat og NHO omfatter "ansatte innen kontor, ekspedisjon, trafikale og operative avdelinger". Lars Petter Larsen er Parats forhandlingsleder. På vei inn i forhandlingene ser han optimistisk på at partene blir enige uten å måtte gå veien om Riksmekleren.
Jeg er alltid positiv, sier Larsen, som håper på en løsning i løpet av dagen tirsdag.

Parat forhandler på vegne av rundt 1000 medlemmer i dette oppgjøret. Stuere og annet bakkepersonell på flyplassene tilhører flyoverenskomsten og er ikke omfattet av forhandlingene på flyavtalen.