08.00: Registrering 

09.00: Velkommen ved leder i Parat Unn Kristin Olsen 

09.15: «Norsk arbeidsliv 2023» ved forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) Mari Holm Ingelsrud 

10.25: «Hvilken kompetanse er det Norge trenger?» ved leder av sekretariatet for Kompetansebehovsutvalget Kaja Reegård 

11.05: «Tenke globalt – handle lokalt – grønne tariffavtaler» ved ansvarlig redaktør i Norsk klimastiftelse Anders Bjartnes 

11.30: Lunsj 

12.15: Musikalsk innslag ved Tove Bøygaard 

12.25: «Tall og bakgrunn for årets oppgjør» ved sjeføkonom i YS Merete Onshus  

13.15: «Forventninger og tanker om tariffoppgjøret» ved forhandlingssjef i Parat Turid Svendsen 

13.45: Pause 

14.00: «Journalisten, forfatteren og politikeren» – en samtale mellom konferansier Hilde Sandvik, forfatter Lars Ove Seljestad og Arbeiderparti-politiker Hadja Tajik

15.00: Konferansen avsluttes