I 2015 omkom 150 mennesker da en pilot styrtet et Germanwings-fly med vilje i de franske alpene. I ettertid etablerte bransjen noe som kalles peer support. 

Peer support er en kollegastøtte-ordning, hvor utvalgte medarbeidere plukkes ut for å være støtte for kollegaer som sliter. Ordningen skal blant annet være med på å forebygge ubehagelige episoder blant de ansatte i lufta.

Det europeiske flysikkerhetsbyrået EASA har pålagt alle flyselskaper å innføre en slik ordning, men bare for pilotene.

Snakke i fortrolighet
I fjor høst fortalte Parat24 om Widerøes kabinansatte, som var på peer support-kurs.
– Hensikten med ordningen at det skal være enkelt å gå til en kollega og snakke i fortrolighet om det meste. Vi er glade for at Widerøe velger å omfatte også kabin av denne ordninga, sier Sissel Vian, som er leder for Widerøes Kabinforening i Parat, og også for Parat Kabinforbund.  

De to andre, store flyselskapene i Norge – SAS og Norwegian – har imidlertid ikke innført ordningen for sine kabinansatte.

Har flere kanaler
Martinus Røkkum er leder for SAS Norge kabinforening i Parat. Han jobber for at kabin også blir inkludert slik som Widerøe praktiserer ordningen.
– Vi har flere ganger spilt inn at dette også må gjelde kabin, sier han til Parat24.

Knut Morten Johansen, direktør for samfunnskontakt i SAS, sier det ikke er et krav om tilsvarende ordninger verken for kabinpersonale eller teknisk personell. 
– Men vi har flere kanaler hvor disse kan henvende seg for ulike problemstillinger og søke støtte, som en godt utviklet bedriftshelsetjeneste, verneombud og tillitsvalgte, i tillegg til ledelse/manager og HR. Det er ikke noen eksisterende planer om å iverksette noe i tillegg, sier han til Parat24.

Heller ikke Norwegian har noen peer support-ordning for kabinansatte.
– Vi har prøvd å få selskapet til å forstå viktigheten av dette for kabinansatte også. Dette har vi faktisk prøvd å få til helt siden det ble obligatorisk for pilotene 14. februar 2021, sier Trude Mathisen i styret for Norwegian kabinforening i Parat.

Parat24 har forsøkt å få en kommentar fra Norwegian, men selskapet har ikke besvart vår henvendelse.

Les også: Lærer å støtte kollegaer som sliter