Sissel Vian er leder i Parat kabinforbund, og representerte Norge sammen med Parats nestleder Anneli Nyberg på møtet,  i regi av Nordisk transportarbeiderfødersjons sivile luftfartsseksjon.

NTF har sju seksjoner, hvor den ene seksjonen er sivil luftfart. 
– Vi har vært samlet i to dager, hvor vi har diskutert utfordringene som luftfart står overfor etter pandemien, sier Sissel Vian til Parat24. 

Hun forteller at luftfarten i Norden har mistet mange dyktige medarbeidere under pandemien.
– Nå sliter vi med å få tilbake denne kompetansen i bransjen, og i disse to dagene har vi delt de utfordringene vi står overfor i de forskjellige landene, sier hun.