Ifølge Nyberg var det for første gang på to år mange som deltok fysisk, og dette sikret gode diskusjoner og mulighet for nye representanter å bli kjent med hverandre.
- Dette var det siste felles møtet før den kommende ETF-kongressen i Budapest i mai, og møtet var preget av en oppsummering av hva seksjonen har jobbet med de siste årene, og det er lagt planer for fremtidens ETF. Det ble gjort forberedelser og laget utkast til dokumenter som skal behandles på kongressen, sier Nyberg. 

Ifølge Parats nestleder er det viktigste temaet for luftfartsansatte en bærekraftig utvikling – både sosialt og med tanke på miljø, og sikre et reelt og konstruktivt trepartssamarbeid på EU-nivå.
- Det vil også starte opp et nytt ETF-prosjekt i løpet av 2022 – "No going back-project", hvor vi skal se nærmere på pandemiens virkninger både på kort og lang sikt, konsekvenser for de ansatte, og hva vi kan lære for være bedre forberedt på en lignende krise for luftfarten, forteller Nyberg. 

Hun forteller også at det under møtet ble foretatt valg av det nye styret i sivilflyseksjonen.
- Det er veldig gledelig at Parat klarte å sikre en styreplass. Det betyr at vi sitter nærmere beslutningene som skal fattes for fremtidens luftfart, og det vil komme alle våre medlemmer tilsluttet denne sektoren til gode, avslutter Nyberg.