Larsen sier det er oppnådd enighet om ny lønnstabell.
– Redningsmennene i Bristow har lenge blitt hengende betydelig etter lønnsmessig, etter enighet med arbeidsgiver blir dette nå rettet opp. Vi får en lønnstabell som gjør Bristow konkurransedyktige, sammenlignet med andre redningsmenn som utfører SAR-tjeneste i oljesektoren, sier Parats forhandlingsleder.

Han sier redningsmennene også får et lønnstillegg på linje med øvrige offshore-ansatte.
– Jeg er glad selskapet har kommet oss i møte. Vi har en felles interesse av å rekruttere de aller beste, det har vi nå anledning til, sier Larsen.