Forhandlingsleder for Parat, Lars Petter Larsen, sier bransjen er i en vanskelig situasjon på grunn av pandemien og at arbeidstakerne derfor var villig til å avstå fra generelle lønnstillegg.
– Vi er likevel opptatt av likebehandling av ansatte i samme selskap, som utfører samme arbeid, på tjenestereiser. Videre krever vi en minimumsgodtgjørelse til ansatte som er pålagt å bære uniform, men som ikke får dekket tilhørende effekter etter bedriftens krav, og som noen av bedriftene mener ansatte må betale selv, sier Parat-forhandleren.

Larsen sier tariffavtalen også har en bestemmelse som fastslår at tillitsvalgte – på grunnlag av relevante opplysninger – skal fremlegge sin uttalelse før bedriftene ansetter ledere som har innvirkning på driften og personellet.
– Parat fremmet krav om en presisering for hva «relevante opplysninger» skal inneholde, slik at tillitsvalgte får grunnlag for å fremlegge en kvalitativ uttalelse. NHO Luftfart avviser alt dette og vi har da dessverre ingen annen mulighet enn å bryte forhandlingene for å søke hjelp hos Riksmekleren, sier han.

Les også: Forhandlinger i gang på flyavtalen