Leder av Flysikkerhetskomiteen i Pilotforbundet, Stian Holmlimo Kvam, sier innsparinger har ført til reduksjon i brann og redningstjenesten på flyplassene over lengre tid.
– Vi har tatt opp problemet med Avinor og Luftfartstilsynet, men uten at dette så langt har ført til bedring. Innsparingene har ført til færre redningspersoner på jobb, mindre trening for dem som er igjen og i praksis avvikling av røykdykkere på grunn av manglende kursing og sertifisering, sier Holmlimo Kvam.

Hva skjer om det begynner å brenne i et fly? 
Ansatte ombord i et fly har ansvar i å evakuere flyet i løpet av 90 sekunder, men har ikke utstyr eller kompetanse til å utføre røykdykking og bære med seg personer som ikke selv er i stand til å gå. 
– Førsteprioritet for brann og redningstjenesten er å redde liv. Ved å fjerne røykdykkerkompetansen på flyplassene vil ikke brann og redningstjenesten kunne bistå i denne type arbeid. Resultatet er at vi må vente på bistand fra nærmeste brannstasjon i kommunen, eller fylket, som har tilgjengelige røykdykkere. I praksis vil vi i en slik situasjon ikke kunne redde ut handikappede eller andre passasjerer som av en eller annen årsak ikke kommer seg ut på egenhånd, sier Holmlimo Kvam. 
 
Innsparing kan koste liv 
Nestleder i Norges Handikapforbund, Magnhild Sørbotten, sier funksjonshemmede skal ha samme mulighet til å reise som andre, men at dette fremstår som en bevisst nedprioritering av funksjonshemmede passasjergrupper i en kritisk situasjon.   
– Mange har vanskelig for å evakuere seg like raskt på egen hånd, og manglende røykdykkere blir et alvorlig signal om hvem som skal reddes ved brann- eller røykutvikling, sier Sørbotten. 
 
Hun håper norske stortingspolitikere vil engasjere seg i denne saken og får støtte av Holmlimo Kvam. 
– Vi forstår behovet for å spare penger. Samtidig er en innsparing på et viktig sikkerhetstiltak som vil kunne koste liv. Brann og redningstjenestens første prioritet er å redde liv, enhver innsparing som reduserer deres evne til det er uakseptabelt. Norske politikere har muligheten til å gjøre noe med det før det er for sent, men det haster, sier Holmlimo Kvam.