Parat, som organiserer om lag 6500 arbeidstakere i norsk luftfart, har bedt  Helse- og omsorgsdepartementet om en konkret vurdering av risikoforholdene i norsk luftfart og eventuelt hvilke tiltak som er nødvendig for å sikre ansatte og passasjerer. 

Forhandlingssjef i Parat, Turid Svendsen, sier at Parat mottar bekymringsmeldinger både fra flygende og bakkepersonell om manglende smittevern fra ansatte som fortsatt er på jobb.
– Medlemmene rapporterer om mangler på smittevern som er en selvfølge i de fleste andre bransjer med direkte kundekontakt. For eksempel fravær av håndsprit, bruk av munnbind, engangshansker og fysiske sperringer som beskyttelsesbriller og/eller plastvisir, sier Svendsen.

Det norske Luftfartstilsynet er ikke enig i retningslinjene fra det europeiske luftsikkerhetsbyrået; EASA som har gitt tydelige retningslinjer om at kabinansatte bør bruke vernemaske eller munnbind.

Alle peker på hverandre
Parats nestleder, Anneli Nyberg, mener flygende personell har falt mellom to stoler, og viser til at alle peker på hverandre. Det blir en runddans mellom Luftfartstilsynet, Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Det er Luftfartstilsynet som  har ansvaret for å kontrollere at flygende personell har et godt og sikkert arbeidsmiljø.
– Luftfartstilsynet har god kompetanse men er ikke spesialister på virus og smittevern, sier Nyberg.

– Mens bussjåfører sitter bak pleksiglass og arbeidsområdet er stengt av så passasjerene ikke skal komme i nærkontakt med sjåføren, har ansatte på fly ingen beskyttelse om bord i flyene, sier Nyberg.

Parats nestleder skjønner at en ikke kan sette opp pleksiglass i flyene, og at det kan være vanskelig å få et fullgodt smittevern.  Men nå forlanger hun og Parat et klart svar fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– Spørsmålet er enkelt; hvordan skal de som har nærkontakt med passasjerene beskyttes på best mulig måte, sier Nyberg, og viser til at flere av flyvningene som utføres er å hente hjem nordmenn fra land med stor smitterisiko, som f.eks. Spania. 

Passasjerene beskytter seg
Tilbakemeldingene fra våre medlemmer er at  passasjerene i stor grad beskytter seg selv. De fleste har på munnbind, hansker og sko-beskyttelse når de kommer om  bord. Noen kommer har også på seg hele smitteverndrakter. Mange passasjerer er pålagt å ha på smittevernutstyret av sine arbeidsgivere. Det er et paradoks at de møter kabinpersonale kun iført sin vanlige uniform som om alt var normalt, avslutter Anneli Nyberg.

Parats brev til Helse og omsorgsdepartementet

Parat24 har omtalt saken tidligere, les:
https://www.parat.com/parat24/skuffet-over-norges-nei-til-vernemaske-2137-452780 og
https://www.parat.com/parat24/koronafaste-hentes-hjem-2137-453786