Saken er oppdatert 15.01.21 - Klokken 14.02.
I lang tid har flere vektere ved Oslo Lufthavn vært permitterte. Nå skal 70 tilbake på jobb, men ikke på flyplassen. 
–  Våre vektere skal nå ta del i et annet viktig samfunnsansvar. Avarn Aviation Security har vært i dialog med Gjerdrum kommune gjennom en anbudsrunde. Allerede førstkommende fredag hentes derfor 70 permitterte vektere inn, som skal sikre skredområdet i Gjerdrum døgnet rundt, sier Jacobsen, hovedtillitsvalgt i Avarn Security Aviation og leder for Hovedflyplassutvalget for Parat.  

Kjente ble reddet ut av skredet  
For både Jacobsen og flere av de permitterte vekterne er dette et arbeid som blir ekstra nært. Flere kjenner både kollega og familie som ble hentet ut av skredet. 
– Jeg må ærlig innrømme at jeg ble litt rørt da vi fikk spørsmål om Avarn Aviation kunne ta denne jobben. Svaret var ubetinget ja. Her kjenner flere av oss noen som opplevde skredet på nært hold, og mange har også familie og venner som er rammet og har mistet alt, forteller Jacobsen. 

Hun tror vekterne fra OSL vil takle oppdraget godt, selv om de må være på plass i løpet av en kort frist. 
– Vekterne ved OSL, med sin tilleggsutdanning som sikkerhetskontrollører, vil kunne ivareta sikkerheten Gjerdrums innbyggere nå trenger på en svært god måte, sier Jacobsen. 

Hvilke vektere hentes inn for å jobbe? 
Avarn vil hente inn vektere etter ansiennitet. De det gjelder har allerede mottatt en SMS om at de skal tilbake i jobb, og Jacobsen forklarer at lederne for Avarn Aviation ved OSL også ringte de aktuelle permitterte onsdag kveld. Vaktledere med flere, er allerede i Gjerdrum sammen med sivilforsvaret for gjennomgang. 
– Nå varsles altså 70 permitterte vektere om at deres permittering stoppes inntil videre. Det tror jeg mange blir glade for å høre. Folk vil tilbake på jobb, og dette oppdraget blir meningsfylt for alle, sier Jacobsen. 

Hun kommer selv til å ta turen innom Gjerdrum i ukene som kommer. 
– Jeg vil møte de ansatte personlig også utenfor deres faste arbeidsted på hovedflyplassen, og sammen med hovedverneombudet Kjersti Nygård se på forholdene, for å bidra til å ivareta at alle har det bra. Dette kan bli en krevende jobb. Sikkerhetskontrollørene er vant med å jobbe til alle tider på døgnet. Men det legges til rette for blant annet gode arbeidstidsordninger, hvor det skal bemannes døgnet rundt, sier Jacobsen. 

– Hvordan skal vekterne sikre skredområdet i Gjerdrum? 
I første omgang vil det til enhver tid være utplassert 11 vektere, døgnet rundt. Dette mener Jacobsen vil tilsvare 70 personer, når man tar hensyn til pauser og arbeidstid. Hun sier også at det vil være behov for en egen kommandosentral stasjonert på stedet, frem til kameraer er på plass. 
– Per nå er det gjerder som sperrer av området, med behov for biler som patruljerer og godt kledde vektere til fots, som sikrer stedet, sier Jacobsen. 
Vekterne skal sikre det helhetlige området, men har også ansvar for vakthold av evakuerte boliger, slik at ikke uvedkommende tar seg inn noe sted. 
– Avarn Aviation ved OSL har passet på at Gjerdrum får en totalløsning på sikring. Tilbudet vil selvsagt også kunne forlenges ved behov, og vi er klare til å jobbe på området så lenge de trenger oss, sier Jacobsen. 

Det er meldt kaldt vær i tiden som kommer, og alle vil raskt måtte få tildelt varme uniforms-effekter, biler og brakker med varme. 
– Det jobbes på spreng med å få på plass alt det praktiske. Vekterne vil eksempelvis få termodresser, slik at de ikke fryser når de er på vakt, sier Jacobsen. 

I løpet av kort tid har hun mottatt flere positive tilbakemeldinger fra vekterne som nå skal ut i kulda for å holde Gjerdrum tryggere. Samtlige har sendt meldinger om at de gjerne vil stille opp for lokalsamfunnet, og jobbe med sikring av området. 
– Jeg er veldig stolt av at vi skal bidra i denne oppgaven, og samtidig betyr dette at 70 permitterte nå kan jobbe igjen, avslutter Jacobsen. 

Gjerdrum kommune, har inngått en avtale med Avarn Security 
I en pressemelding til NTB forteller Ken Wiik, virksomhetsleder for tekniske tjenester i Gjerdrum kommune, at de har inngått en avtale med Avarn Security om vakthold og sikring av skredområdet i kommunen. Rundt 70 permitterte vektere har nå blitt satt tilbake i arbeid, og overtatt jobben som Heimevernet og Sivilforsvaret har stått for. 
– Avarn Securitys løsningsforslag ble vurdert som det beste alternativet totalt sett, og vi ser frem til å dra nytte av den ekspertisen og kompetansen som de besitter i tiden som kommer, sier Wiik i pressemeldingen.

Avarn takker Gjerdrum for tilliten 
Avarn måtte gjennom en anbudsrunde, og ble ifølge Wiik vurdert opp mot fem andre tilbydere. Før avgjørelsen ble tatt, vurderte kommunen både kvalitet, kapasitet, løsning og pris. Regionssjef for Avarn Security Aviation, Geir Espen Johansen, takker Gjerdrum kommune for tilliten i samme pressemelding. 
– Dette er en tragisk hendelse og våre tanker går først og fremst til alle som er berørt av hendelsen på Gjerdrum. Området er definert som et katastrofeområde og sikkerheten til vårt eget personell står derfor i høysetet for alt vi foretar oss. Når vi som en privat sikkerhetsaktør nå får oppgaven med å videreføre sikringsarbeidet, er det med stor respekt og ydmykhet vi påtar oss ansvaret, sier Johansen.

Johansen føler seg trygg på at vekterne som nå skal jobbe ved skredområdet har den ekspertisen og kompetansen som trengs, slik at de kan løse oppdraget på en god måte.
– I disse tider, med mange permitteringer på Gardermoen, er det selvfølgelig et ekstra kjærkomment oppdrag for oss når rundt 70 av våre permitterte vektere nå kan komme tilbake i jobb, sier han i pressemeldingen. 

Hva skal vekterne beskytte ved skredområdet? 
I Avarns egen pressemelding forteller Wiik at formålet med vekternes arbeid blant annet blir å hindre at uvedkommende oppholder seg i det farlige området. De skal også jobbe for å unngå at det oppstår uønskede hendelser, og på samme tid sikre verdiene i de evakuerte boligene og byggene mot tyveri. 

Det er for øyeblikket planlagt to faser av sikringen. I første fase vil Avarn Security overta sikringen av området fra Sivilforsvaret, og samtidig klargjøre og etablere flere fysiske barrierer og tekniske løsninger. I andre fase, som ifølge pressemeldingen vil starte om rundt 14 dager, vil flere tekniske sikkerhetsløsninger redusere behovet for vaktmannskaper.