Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) sier beløpet er en økning fra 1 milliard kroner i forrige statsbudsjett.

Parat støtter fagbrevutdanning
Parat-lederen sier Parat også engasjerer seg i arbeidet med å utdanne flere fagarbeidere.
– Våre medlemmer jobber som fagarbeidere iblant annet vekterbransjen, tannhelse, i apotek, hotell og i anleggsbransjen. Helt konkret har Parat bevilget penger, der medlemmer kan søke- og få dekket alle kostnader med å ta fagbrev, sier Olsen.

Hun sier regjeringens satsing på kompetanseheving er viktig, og et område det bør satses enda mer på.
¬ – Vi sitter på forskning som viser at de fleste som tar fagbrev blir mer fornøyde med arbeidsdagen sin, får høyere lønn og blir mer ettertraktet på arbeidsmarkedet. Våre tilbud på fagbrev i år er knyttet til salgsfag, reiseliv og sikkerhet, sier Olsen.

Voksne oppfordres til å ta fagbrev
På statsbudsjettet går 83,2 millioner kroner til ordningen Fagbrev på jobb, der voksne kan skaffe seg formell kompetanse mens de er i jobb. Det er utgjør en økning på drøyt 23 prosent.
– Det at flere tar fagbrev er vi helt avhengig av, rett og slett for at samfunnet skal kunne gå videre, sier Brenna.

Regjeringen vil bruke 485 millioner kroner for at flere skal bli kvalifisert til læreplass og til arbeid med å få flere læreplasser. Dette er på nivå med 2023-budsjettet.