Oddbjørn Holsether er leder i Pilotforbundet i Parat.  Han mener  man må vente med å innføre denne avgiften til flyselskapene igjen har en sunn drift.
– Å innføre flypassasjeravgiften for tidlig har potensiale til å være svært ødeleggende for gjenoppbyggingsprosessen norsk luftfart er inne i, sier Oddbjørn Holsether.

I Solberg-regjeringens budsjettforslag er luftfarten styrket med 1,44 milliarder kroner neste år. 825,5 millioner kroner er satt av til statlige kjøp av regionale flyruter.
– Vi vil ha levedyktige distrikter, og derfor har staten kjøpt flyruter i mange år. Vi ønsker å videreføre dette i 2022 for å sørge for arbeidsplasser over hele landet også etter pandemien, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding i forbindelse med fremleggingen av statsbudsjettet.

Solberg-regjeringen foreslår at det ikke skal tas ut utbytte fra Avinor i 2022.
– Pandemien har vært svært utfordrende for norsk luftfart, og vi er klar over at Avinor er i en vanskelig situasjon. Vi mener derfor at det vil være riktig å ikke ta utbytte neste år, slik at selskapet kan komme seg opp på beina etter pandemien, sier Hareide.

Men flypassasjeravgiften vil de altså gjeninnføre.