Mandag la regjeringen fram sin krisepakke for reiselivet, men Parat mener det i tillegg bør etableres en egen "stabiliseringspakke" med frisk kapital for de norske flyselskapene som nå kjemper for å overleve korona-krisen. Samtidig bør det stilles flere krav til selskaper som mottar slik støtte, mener Parat.

Fredag møtte Parat-leder Unn Kristin Olsen og Pilotforbundets leder Oddbjørn Holsether Fremskrittspartiet på Stortinget. Det var Fremskrittspartiet som hadde invitert Parat til et møte for å få innspill til hvordan luftfartsbransjen kan reddes. 
Vi er også i dialog med flere partier om denne saken, og opplevde forståelse for våre innspill på møtet med Sylvi Listhaug og Bård Hoksrud, sier hun til Parat24.

Fremskrittspartiets nestleder Sylvi Listhaug er klar på at staten må bidra for å redde norsk luftfartsbransje.
– Vi vil nå diskutere hvordan vi skal gjøre det praktisk sett, for vår del er det viktig å sikre arbeidsplasser, og sikre at reisende i Norge har konkurranse i luftfarten, fordi det betyr billige billetter og mulighet for folk flest til å reise, sier hun.

Listhaug sier hun vil ta med seg Parats innspill i den videre behandlingen av krisetiltak for luftfarten.
– Vi er veldig glad for å få disse innspillene, så de kommer vi til å gjennomgå nå når vi skal behandle saken hos oss, sier hun til Parat24. 

Parat sendte fredag et brev til statsminister Erna Solberg om stabiliseringspakken. Dette er kravene Parat mener bør stilles til flyselskapene i forbindelse med en "stabiliseringspakke":
  • Norsk driftstillatelse (AOC)
  • Norsk registrering på flyene
  • Besetning skal være ansatt i Norge, og i flyselskapet
  • All flyging til og fra og i Norge skal utføres med fly og mannskap stasjonert i Norge
  • Utfasing av de minst miljøvennlige flyene
  • Kapitalen kan ikke brukes til å etablere eller finansiere konkurrerende virksomhet i utlandet
  • Krav til rutenett. Må betjene alle innelands destinasjoner som flytypen kan brukes på
  • Avvikle wet lease (innleie av fly, inkludert besetning, fra andre selskaper)