Onsdag formiddag overleverer YS og LO sine krav til NHO. Disse forhandlingene omfatter 25 av Parats tariffavtaler med NHO, og nær 5400 Parat-medlemmer. Det er NHO-området som er først ut i lønnsoppgjøret, og fordi oppgjøret foregår samordnet, forhandler YS på vegne av Parat og de andre YS-forbundene som har medlemmer i privat sektor.

Reallønnsnedgang
NHO gikk tidligere denne måneden ut med krav om at rammen for årets lønnsoppgjør ikke overstiger 2,2 prosent, som er anslått lønnsvekst hos Norges handelspartnere. Ettersom den anslåtte prisstigningen er på 2,8 prosent, tar NHO i realiteten til orde for en reallønnsnedgang.

God vekst i norsk økonomi
YS venter på sin side god vekst i norsk økonomi når vaksineringen blir utbredt og smitteverntiltakene lempes på, og krever dermed at medlemmenes kjøpekraft blir sikret i 2021. YS ønsker også å motarbeide en utvikling mot lavlønn. Dette handler i stor grad om kvinner og deres lønnsbetingelser, og det handler om å motarbeide økende inntektsforskjeller.

Lønnsforskjellene har økt
Parats nestleder Anneli Nyberg sier det er svært viktig for Parat at medlemmene beholder kjøpekraft og ikke sakker akterut. 
– Mange av våre medlemmer har et krevende år bak seg, og vi ser dessverre at lønnsforskjellene har økt. Hvis vi ikke sørger for å opprettholde kjøpekraften kan lønnsforskjellene blir værende i lang tid fremover, og det kan vi ikke akseptere, sier hun til Parat24.

Kravoverrekkelsen mellom YS og NHO foregår onsdag klokka 11.30 på Hotel Opera i Oslo.

Les også: Steile fronter før lønnsoppgjøret
Les også: Hva er et tariffoppgjør?

  • YS anerkjenner den store utfordringen vi har med pandemien. Viktig at krisetiltakene opprettholdes så lenge vi har en pandemi
  • Medlemmenes kjøpekraft må sikres
  • Lavlønn må motarbeides; vi kan ikke ha noe "hvileskjær" i 2021. Det handler om kvinner, og det handler om å motarbeide inntektsforskjellene (som er økende)
  • Viktig å få på plass en løsning rundt AFP-ordningen. YS er selvstendig aktør og må være tett med i prosessen
  • Sysselsetting og kompetansehevende tiltak må sees i sammenheng
  • Hjemmekontor må fullt ut reguleres av arbeidsmiljøloven og yrkesskadelovgivningen må tilpasses arbeid på hjemmekontor