– Vi skal sikre medlemmenes kjøpekraft i 2021. Det betyr, sånn som det ser ut nå, at vi må lande oppgjøret på 2,8 prosent eller høyere. Det sa Eirik Bornø i YS Privat og Parats forhandlingsleder Turid Svendsen til Parat24 da lønnsoppgjøret mellom YS og NHO startet onsdag.

I NHO legger de stor vekt på å ivareta konkurranseevnen til norske bedrifter, forteller Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.
– Det vil tjene både arbeidstkerne og arbeidsgiverne over tid, fordi det bidrar til å opprettholde arbeidsplasser i Norge. Det er bransjer som nå ligger med brukket rygg, det er de tradisjonelle lavtlønnsyrkene, de har ikke lønnsevne i årets oppgjør, og det må vi hensynta. Det er viktig å hjelpe disse bedriftene til å komme opp og stå igjen slik at vi bevarer de arbeidsplassene, sier hun.

Også Parat er opptatt av lavtlønnsyrker, og dette mener Turid Svendsen er noe av det viktigste i årets oppgjør:
– Å sikre ekstratillegg til de lavtlønte. Parat har flere medlemsgrupper i bransjer som ligger godt under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Vi kan ikke la disse gruppene sakke ytterligere akterut, sier Svendsen.

Sektoransvarlig for YS Privat, Christopher Navelsaker, tror det er sannsynlig at oppgjøret havner hos Riksmekleren.
– Vi risikerer at vi går fra hverandre i morgen torsdag uten at vi har oppnådd et resultat. Jeg har en tro på at det er høyst sannsynlig at vi kommer til å be mekleren om hjelp, sier han til Parat24.

Les også: Parat vil ikke akseptere nedgang