Forhandlingene omfatter Parat-medlemmer i en rekke forskjellige yrker i sykehusforetak over hele landet (se faktaboks). Bodil Røkke er Parats representant i forhandlingene, sammen med forhandler Renate Messel Hegre.
– Vi går inn i forhandlingene for å sikre YS' og Parats medlemmer i sykehus økt kjøpekraft, sier Røkke til Parat24.

Hun er spesielt bekymret for rekrutteringen til sykehusforetakene.
– Det er rekrutteringsutfordringer på flere plan, og i denne runden må Spekter ta ansvar og vise vilje til å komme et lite stykke på vei for å bøte på disse rekrutteringsutfordringene, sier hun.

I april kom YS Spekter og Spekter til enighet om garantert minste kronetillegg i de innledende forhandlingene for alle Spekters overenskomstområder. Nå fortsetter altså lønnsoppgjøret for helseforetakene med A2-forhandlinger. Sykehusapotekene er ikke omfattet av disse forhandlingene.

Les også:YS Spekter: Enighet i første forhandlingsrunde

Disse virksomhetene omfattes av A2-forhandlingene i Spekters overenskomstområde 10 – "helseforetak med sykehusdrift":
 • Akershus universitetssykehus HF
 • Finnmarkssykehuset HF
 • Helgelandsykehuset HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Førde HF
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Helse Nord-Trøndelag HF
 • Helse Stavanger HF
 • Nordlandssykehuset HF
 • Oslo universitetssykehus HF
 • St. Olavs Hospital HF
 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Sørlandet Sykehus HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Vestre Viken HF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Nord RHF