Parat hadde totalt tre medlemmer i streik, alle i den private omsorgsbedriften Stendi. Parat forhandlet også på vegne av Parats søsterforbund Delta. Da Delta meldte at de ville ta ut tre av sine medlemmer i bedriften Ecura Bo- og Habilitering i Ekne i Trøndelag, grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemd på grunn av fare for liv og helse. 


Loven om lønnsnemndbehandling av arbeidstvistene mellom Parat/YS og NHO, og Fagforbundet/LO og NHO i forbindelse med streiken
private barneverns- og omsorgsbedrifter ble debattert i Stortinget denne uka.


Stortingsvedtak om tvungen lønnsnemd er vanligvis en formalitet, men denne gangen avstedkom lovforslaget debatt i stortingssalen.
Arbeiderpartiet, Rødt, Senterpartiet og SV ville nemlig sende saken tilbake til regjeringen for en ny vurdering, fordi de mente Helsetilsynets begrunnelse for å gripe inn med tvungen lønnsnemd var for svak. Flere av representantene var bekymret for en utvanning av streikeretten.

Dette ble tilbakevist av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, og arbeids- og sosialkomiteens innstilling – med Høyre, FrP, Venstre og KrF i førersetet – ble vedtatt.


Les også: Tvungen lønnsnemd i barnevern-streiken