Spekter: Forhandlingsstart innledende sentrale forhandlinger (A-delsforhandlinger): 2. april.

Løpende informasjon om oppgjøret i Spekter

A-delsforhandlingene:
Tariffinformasjon - Enighet i A-delsforhandlingene 02.04.19
Protokoll A-del YS Spekter 02.04.19

Spekter Helse område 10 (A1): 
Tariffinformasjon - Seier i rikslønnsnemnda på pensjon fra første krone 07.11.2019
Rikslønnsnemdas kjennelse 07.11.2019
ys.no: Historisk pensjonsseier til ansatte i sykehusene 07.11.2019
Parat24 - Pensjonsseier i Rikslønnsnemda - 07.11.2019
Tariffinformasjon - Sykehusstreiken til tvungen lønnsnemd - 26.06.2019
Tariffinformasjon - Mekling med fare for streik - alle medlemmer i område 10 - 22.05.2019
Streikeforberedelser til tillitsvalgte i virksomheter som omfattes av første streikeuttak 22.05.2019
Tariffinformasjon - mekling og fare for streik for sykehusansatte 24.04.2019
Protokoll - brudd i forhandlingene Helseforetak 10.04.2019
Brudd i pensjonsforhandlingene ved sykehusene
Tariffinfo - A1 Spekter Helse

Viktig informasjon ved streik:
Praktisk informasjon ved en eventuell streik 
Streikeforberedelser