Staten:
Protokoll Riksmeklerens møtebok - Enighet i oppgjøret 24.05.2019
Tariffinformasjon - Enighet - Ingen streik i staten 24.05.2019
Endring i hovedtariffavtalen i staten (2018-2020) gjeldene fra 01.05.20109
Tariffinformasjon - Mekling i staten - konfliktberedskap 20.05.2019
Konfliktberedskap ved eventuell streik
Tariffinformasjon - Brudd i oppgjøret i staten 01.05.19
Tariffinformasjon - Kravoverlevering 23.04.19

KS: Forhandlingsstart 11. april, forhandlingsfrist kl 24:00 natt til 1. mai.
Tariffinformasjon - Enighet i oppgjøret 01.05.19
Sentrale lønnstillegg pr 01.05.19
Ny garantilønnstabell pr 01.07.19 

Oslo kommune: Forhandlingsstart 25. april. forhandlingsfrist kl 24:00 natt til 1. mai.
Tariffinformasjon - Enighet i oppgjøret 01.05.19
Protokoll - Enighet i oppgjøret 01.05.19