Løpende informasjon om oppgjøret i privat sektor:

Virke:
Tariffinformasjon med minstelønnstabeller Virke - Enighet i oppgjøret 4.04.2019
Protokoll: 04.04.2019 Enighet i Virke oppgjøret 

Virke HUK: 
Tariffinformasjon - Enighet med Virke i årets mellomoppgjør for HUK-området - 21. juni 2019
Protokoll - Enighet i forhandlingene ved Virke - 20. juni 2019

NHO:
Tariffinformasjon - 1.04.2019 - Enighet i NHO oppgjøret - Streik er avverget 
Riksmeklers møtebok - 01.04.2019.mellomoppgjøret
Tariffinformasjon - 27. april 2019 - Mekling fare for streik fra 1. april
Tariffinformasjon - 14. mars 2019 - Brudd i lønnsoppgjøret mellom YS og NHO 
Tariffinformasjon - 8. mars 2019 Kravoverlevering 

Viktig informasjon ved streik:

Streikeforberedelser
Praktisk informasjon ved en eventuell streik