YS stat streikehåndbok

Protokoll om prinsipielle spørsmål vedrørende en eventuell streik i staten

Protokoll om dispensasjon fra varslet om plassfratredelse for arbeidstakere som er strengt nødvendige for å beregne, kjøre og effektuere lønnsutbetaling for ansatte i staten for juni måned

Arbeidsgivers håndtering av arbeidskonflikter ved en eventuell streik