Avtalene på HUK-området er:

  • Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester m.v.
  • Landsoverenskomst for barnehager
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst for høyskoler og undervisning
  • Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner
  • Landsoverenskomst for virksomheter
  • Landsoverenskomst for spesialisthelsetjenesten

Parat forhandler her sammen med de andre YS-organisasjonene på området (Delta, STAFO, Negfotia og Skolelederforbundet).