Last ned tariffinformasjonen i pdf format her

Parat anbefaler sine medlemmer å stemme ja til den framforhandlede avtalen.  

Du kan stemme fra formiddagen 23. april til 15. mai kl 1600. Dersom du ikke har mottatt e-post med uravstemningen, må du ta kontakt med Parat på forhandling@parat.com.
 
Ytterligere informasjon om den nye pensjonsordningen kan du finne blant annet på følgende nettsteder:
www.jegerstatsansatt.org/pensjon
www.spk.no/Pensjon
https://www.regjeringen.no/no/tema/pensjon-trygd-og-sosiale-tjenester/id942/
 
For ytterligere informasjon:
Spesialrådgiver Odd Jenvin-Steinsvåg, mob 934 45 242, ojs@parat.com
Forhandler og advokatfullmektig Victoria Rynning, mob 996 91 935, victoria@parat.com