Hovedavtalen KS 2016-2017

Uravstemning offentlig tjenestepensjon tariffområde KA, 23. april 2018
Nedenfor finner du link til uravstemningsdokument, avtale, og typeeksempler.
Parat oppfordrer alle våre medlemmer i tariffområde KA til å stemme JA på vedlagte link innen 15. mai 2018

Parats uravstemningsdokument OfTP typeksempler

Uravstemingsdokument Parat-YS april 2018
Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sekt 3. mars 2018