Hovedtariffavtalen i KA område 2016 - 2018


Partene er enige om å prolongere hovedavtalen for ansatte i kirken (KA-området), med tilleggsavtale for rettssubjektet Den norske kirke.

Forhandlingene ble gjennomført den 13. desember og 17. desember. Partene ble enige om å videreføre eksisterende hovedavtale for en periode på to år fra 01.01.2020 – 31.12.2021.

Avtalen løp opprinnelig ut 2019. Hovedavtalen prolongeres med dette i ytterligere to år uten endringer.