Mellomoppgjøret 2019
Oslo kommune: Forhandlingsstart 25. april. forhandlingsfrist kl 24:00 natt til 1. mai.
Tariffinformasjon - Enighet i oppgjøret 01.05.19
Protokoll - Enighet i oppgjøret 01.05.19 

Uravstemning offentlig tjenestepensjon tariffområde Oslo kommune, 23. april 2018
Nedenfor finner du link til uravstemningsdokument, avtale, og typeeksempler.
Parat oppfordrer alle våre medlemmer i Oslo kommune til å stemme JA på vedlagte link innen 15. mai 2018
Parats uravstemningsdokument OfTP typeksempler
Uravstemingsdokument Parat-YS april 2018
Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sekt 3. mars 2018