Oppgjøret 2019
Forhandlinger på mønsteravtalen 2019
Parat-ThsF skal også i år forhandle med Tannlegeforeningen og Virke om eventuelle endringer i Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer. Dato er enda ikke fastsatt.

Eventuelle endringer i minstelønn og generelle tillegg vil bli utbetalt med tilbakevirkende kraft fra 1.mai d.å. 
Parat /ThsF sine krav om lønnsendringer vil være tilsvarende som det som ble forhandlet for kommunale ansatte tidligere i år. 

Oppgjøret 2018
Tariffinformasjon - Enighet Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer 10.10.18
Protokoll - Den Norske Tannlegeforening og Parat  Mønsteravtale 10.10.18
Forhandlinger Mønsteravtalen 2018. Forhandlingsdato er 9.oktober. Les mer 

Oppgjøret 2017
Tariffinformasjon - forhandlingsresultat mønsteravtalen 31.08.2017
Protokoll fra forhandlingene - mønsteravtalen 2017

Oppgjøret 2016
Tariffinformasjon - Enighet om ny mønsteravtale med Virke 19.09.2016 
Ny mønsteravtale for tannhelsesekretærer 19.09.2016

Oppgjøret 2015
Tariffinformasjon om det sentrale lønnsoppgjøret for Mønsteravtalen - juni 2015
Protokoll Mønsteravtalen - juni 2015