Oppgjøret 2019
Tariffinformasjon - Enighet i forhandlingene - endring av minstelønnssatser 26.06.19
Protokoll - Enighet i forhandlingene - generelle tillegg og nye minstelønnssatser 26,.06.19

Oppgjøret 2018
Tariffinformasjon - Enighet Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer 10.10.18
Protokoll - Den Norske Tannlegeforening og Parat  Mønsteravtale 10.10.18
Forhandlinger Mønsteravtalen 2018. Forhandlingsdato er 9.oktober. Les mer