Hovedavtalen KS 2016-2017

Mellomoppgjørte 2019 
KS: Forhandlingsstart 11. april, forhandlingsfrist kl 24:00 natt til 1. mai.
Tariffinformasjon - Enighet i oppgjøret 01.05.19
Sentrale lønnstillegg pr 01.05.19
Ny garantilønnstabell pr 01.07.19  

Uravstemning offentlig tjenestepensjon kommunal sektor, 23. april 2018

Nedenfor finner du link til uravstemningsdokument, avtale, og typeeksempler.
Parat oppfordrer alle våre medlemmer i kommunal sektor til å stemme JA på vedlagte link innen 15. mai 2018

Parats uravstemningsdokument OfTP typeksempler

Uravstemingsdokument Parat-YS april 2018
Avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sekt 3. mars 2018