Informasjon i forbindelse med uravstemning over Riksmeklerens forslag for YS-NHO overenskomsten.

Presse- og Mediaoverenskomsten - generelt tillegg

Presse- og Mediaoverenskomsten - protokoll tilpasningsforhandlinger