Dette er en bedriftsintern avtale og er kun tilgjengelig for piloter i Norwegian.