Overenskomst for Elektrofagene 2018 - 2020

Bilag til overenskomsten for elektrofag for ansatte som jobber innenfor offshore: Offshoreavtalen 2018 - 2020