Også deltids tilsatte arbeidstakere og lærlinger er omfattet av hovedtariffavtalen. Derimot er de øverste lederne i staten tatt ut av det ordinære lønnssystemet og innplassert i statens lederlønnsordningen. Dette gjelder om lag 300 ledere.

Hovedavtalen i staten 2017-2019

Mellomoppgjøret 2019
Forhandlingsstart 23. april, forhandlingsfrist  kl 24:00 natt til 1. mai.
Konfliktberedskap ved eventuell streik
Tariffinformasjon - Brudd i oppgjøret i staten 01.05.19
Tariffinformasjon - Kravoverlevering 23.04.19
Protokoll kommer