Også deltids tilsatte arbeidstakere og lærlinger er omfattet av hovedtariffavtalen. Derimot er de øverste lederne i staten tatt ut av det ordinære lønnssystemet og innplassert i statens lederlønnsordningen. Dette gjelder om lag 300 ledere.

Hovedavtalen i staten 2017-2019

Mellomoppgjøret 2019
Protokoll Riksmeklerens møtebok - Enighet i oppgjøret 24.05.2019
Tariffinformasjon - Enighet - Ingen streik i staten 24.05.2019
Endring i hovedtariffavtalen i staten (2018-2020) gjeldene fra 1. mai 20109

Tariffinformasjon - Mekling i staten - konfliktberedskap 20.05.2019
Konfliktberedskap ved eventuell streik
Tariffinformasjon - Brudd i oppgjøret i staten 01.05.19
Tariffinformasjon - Kravoverlevering 23.04.19
Protokoll kommer