Retten til å streike er en av grunnpilarene i måten arbeidslivet i Norge er organisert på.

Ansatte som er omfattet av en tariffavtale på arbeidsplassen, kan som gruppe nedlegge sitt arbeid for å presse frem et krav om bedre lønns- og arbeidsforhold når de forhandler om sin tariffavtale. Arbeidsgiverne kan også benytte tilsvarende kampmiddel, nemlig å stenge arbeidstakerne ute fra arbeidsplassen. Partene er forpliktet til ikke å benytte slike kampmidler i avtaleperioden, den såkalte fredsplikten.

Streik er aldri et mål i tarifforhandlinger, men er siste utvei når alle forsøk på en forhandlingsløsning strander. En streik får som regel konsekvenser både for arbeidstaker, arbeidsgiver og ofte også en tredjepart.