Velg periode for utlisting av artikler

Nyheter

 • 06.03.2017
  Følg dagens Paratkonferanse direkte
  Nå kan du følge Paratkonferansen live. Konferansen, som samler 250 tillitsvalgte fra hele landet, har verdien av det organiserte arbeidslivet som tema.
 • 15.11.2017
  Lederkonferanse: Krav til fremtidens ledere
  Frykten for digitalisering, robotisering, omstilling – og nye forventninger til ledelse i staten. Det er en rekke tema som skal belyses under Parat i Politiets lederkonferanse 2017, under overskriften Krav til fremtidens ledere.
 • 14.11.2017
  Arbeidstid for fremtiden
  Parats hovedstyre vedtok tirsdag målene for neste års flaggsak, "arbeidstid for fremtiden".
 • 14.11.2017
  Snart får vi ny likestillings- og diskrimineringslov

  Fra 1. januar 2018 får vi ny felles likestillings- og diskrimineringslov. Loven erstatter de fem tidligere diskrimineringslovene. Denne uken arrangerer Likestillings- og diskrimineringsombudet kurs om den nye loven.


 • 13.11.2017
  Parat-tillitsvalgte i SSB støtter lederutnevnelsen av Bjørnar Gundersen
  Omstillingsprosessen i SSB har lenge skapt bekymring og vært en belastning for ansatte. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud, sier han håper ny leder nå i større grad vil lytte til de ansatte slik at prosessene kommer på rett spor.
 • 13.11.2017
  NHO gir etter – tariffavtale til Parat-medlemmer i Tønsberg
  Parats medlemmer i Agility Subsea Fabrication i Tønsberg får tariffavtale etter en tvist mellom Parat og NHO.
 • 08.11.2017
  Parat mot strømmen
  Organisasjonsgraden i Norge er fallende, men Parat opplever likevel en jevn tilstrømming av nye medlemmer. Bare siden 1. januar har antallet yrkesaktive medlemmer i Parat vokst med over to prosent. 
 • 06.11.2017
  Parat kritisk til at F-35 blir vedlikeholdt utenlands
  De første nye norske kampflyene har landet på Ørland og skal feires fredag. Parat er skremt over at vedlikeholdet av F-35 skal foregå i Italia og Nederland.
 • 01.11.2017
  Finansiering av tillitsvalgtkurs i apotek
  Farmasiforbundet, Parat og Farmaceutene signerte onsdag en revidert avtale med Virke om Apotekenes opplysnings- og utviklingsfond (OU-fondet). Den reviderte avtalen skal sikre et fortsatt godt fundament for kursing av tillitsvalgte i apotek.
 • 29.10.2017
  Parat Medias bransjeseminar: Spent eller redd
  Gjør teknologiutviklingen deg spent eller redd? Preben Carlsen, konsernsjef i Trigger, slite spørsmålet under Parat Medias bransjeseminar i Oslo fredag denne uka. På scenen sto også Kathrine Aspaas (bildet).
 • 27.10.2017
  Luftfartstilsynet varsler økt kontroll
  Luftfartstilsynets direktør Lars Kobberstad varslet på Parats luftfartskonferanse økt kontroll med enkelte flyselskaper. Han sier flyselskap med en komplisert selskapsstruktur, eller selskaper som av ulike grunner mangler gode rutiner vil bli fulgt tettere oppi tiden fremover.
 • 25.10.2017
  Parats luftfartskonferanse: Globalt marked får konsekvenser for Norge
  Globalisering av luftfartsbransjen og konsekvenser for Norge og norske ansatte var blant temaene da statssekretær Tom Cato Karlsen besøkte Parats luftfartskonferanse onsdag.
 • 24.10.2017
  Ny tannhelsesekretær har fått millionerstatning
  Etter flere seire i Høyesterett og en erkjennelse fra NAV som bekrefter sammenhengen mellom kvikksølveksponering og sykdom, kjemper flere tannhelsesekretærer fortsatt for retten til yrkesskadeerstatning.
 • 22.10.2017
  Hvert barn er en mulighet
  TV aksjonen er en årlig nasjonal dugnad, en riksdekkende innsamlingsaksjon til veldedige formål. Siden 1974 har TV aksjonen gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker som har det vanskelig. Årets aksjon går til UNICEFs arbeid for å gi utdanning til barn og unge som vokser opp i noen av verdens verste konfliktområder. 
 • 20.10.2017
  Grådighetens pris og fagbevegelsens rolle
  Over 70 tillitsvalgte fra region Øst samlet til konferanse for å lære om, og drøfte fagbevegelsen og de tillitsvalgtes roller og oppgaver i tiden fremover. Sentralt i debatten står verdien av det organiserte arbeidslivet og eventuelle trusler mot den norske samarbeidsmodellen. 

 • 19.10.2017
  Vi tar temperaturen på arbeidslivet
  YS Arbeidslivsbarometer er en årlig analyse av tilstanden og utviklingen i norsk arbeidsliv på helt sentrale områder. Arbeidslivsbarometeret presenteres nå for niende gang. På denne måten gir barometeret ikke bare et øyeblikksbilde, men også muligheten til å se trender og utvikling over tid. 
 • 18.10.2017
  YS’ likestillingspris 2017: Overveldet og rørt vinner
  – Tusen takk! Jeg blir litt overveldet. Og veldig rørt. Det er helt fantastisk at jeg er valgt til å få denne prisen. Det sa Bård Stensli da han mottok YS’ likestillingspris onsdag.
 • 18.10.2017
  Utryggheten i arbeidslivet øker
  Utryggheten i arbeidsmarkedet øker noe, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2017. Det er altfor tidlig å bruke diagnosen friskmeldt, sier YS-leder Jorunn Berland.
 • 18.10.2017
  YS-konferansen 2017
  YS-leder Jorunn Berland krever i sin åpningstale at regjeringen setter i gang en ny etter- og videreutdanningsreform i arbeidslivet. Hun er bekymret for sysselsettingsgraden og mener den er alt for lav.
 • 18.10.2017
  Ferie til gode
  Har du ferie til gode? Da begynner det å haste med å finne ut om du skal avvikle ferien eller overføre ferie til neste år.  Husk at det er ulike regler når det gjelder ferie i henhold til ferieloven og den tariffestede ferien.
 • 17.10.2017
  Revisjon av hovedavtalen med NHO
  Tirsdag overleverte forhandlingssjef i Parat, Turid Svendsen, forbundsleder i YTF, Jim Kluge, og sektoransvarlig for YS-privat, Christopher Navelsaker, YS’ kravene til revisjon av hovedavtalen med NHO. 
 • 13.10.2017
  Hva årets statsbudsjett betyr for deg
  Regjeringen kutter i skattefradraget for pendlerne, og sparer 750 millioner kroner. Skatteklasse 2 blir borte, og skattesatsen på alminnelig inntekt reduseres fra 24 til 23 prosent, samtidig økes momsen på kultur, persontransport, hotell og servering. 
 • 12.10.2017
  Statsbudsjettet 2018
  Regjeringen legger frem et statsbudsjett med prognoser for økt sysselsetting, og fallende arbeidsledighet. Gjennom statsbudsjettet annonseres det et eget sysselsettingsutvalg, og et utvalg som skal vurdere Norges økonomiske klimarisiko.
 • 11.10.2017
  Øker fedrekvoten igjen
  Sv, Sp, KrF og Venstre har gjort det klart at de vil støtte Aps forslag om å øke fedrekvoten fra 10 til 14 uker igjen, når saken kommer opp i Stortinget i høst.
 • 07.10.2017
  Parat støtter allmenngjøring
  Parat gir sin fulle støtte til allmenngjøring av tariffavtalene for overnatting-, servering- og cateringvirksomheter. Nestleder i Parat, Vegard Einan, sier dette er et viktig signal i kampen for det seriøse og organiserte arbeidslivet.
 • 07.10.2017
  Innvandrere i og utenfor arbeidsmarkedet
  De siste 14 årene er avstanden i sysselsettingsnivået mellom innvandrere og resten av befolkningen blitt redusert. Leder i Parat, Hans-Erik Skjæggerud, sier dette er gledelig og at deltakelse i arbeidslivet kan være den aller viktigste integreringsarenaen.
 • 06.10.2017
  Omstilling i staten – direkte på nett nå!
  Opptatt av omstilling i staten? Mandag 9. oktober kan du følge YS Stats dagskurs direkte på nett fra klokka 09.30.
 • 03.10.2017
  Vold en del av jobben for kvinnelige transportarbeidere.
  Hele 63 prosent av kvinner ansatt i transportsektoren har opplevd vold og trusler på arbeidsplassen, og nesten halvparten opplyser at voldsepisoden har skjedd det siste året. Det kommer frem i en ny rapport European  Transport Workers 'Federation (ETF) om vold på arbeidsplassen .
 • 29.09.2017
  Take-off for nytt papirmagasin om luftfart
  Parat Luftfart er det nyeste i knippet av nyhetsmagasiner som utgis av fagforbundet Parat.  Med bidrag fra en rekke erfarne økonomijournalister, har magasinet under ledelse av ansvarlig redaktør Trygve Bergsland ambisjon om å nå hele verdikjeden i norsk luftfart. 
 • 28.09.2017
  Parat vokser
  Fra før er Parat det YS-forbundet som har flest medlemmer i staten, og nå er vi også størst i privat sektor.
 • 26.09.2017
  Nye runder om offentlig pensjon
  Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) klør etter å komme i gang med nye forhandlinger om offentlig tjenestepensjon. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier han er beredt til konstruktive forhandlinger. Nye samordningsregler er sendt på høring.
 • 21.09.2017
  Godt organisert regionkonferanse i sør
  Martin Kolberg og Stefan Heggelund var trekkplastrene på regionkonferansen med tema «Verdien av det organiserte arbeidsliv». Kolberg mener alle burde være i LO, men måtte erkjenne at YS, som partipolitisk uavhengig, bidrar til økt organisasjonsgrad.
 • 20.09.2017
  NHO sier nei til forslag om lærlingfond
  Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og flere fagforeninger mener Norge bør prøve danskenes metode for å få flere lærlingplasser. NHO sier nei. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier NHO bør bidra positivt til å få flere lærlingeplasser.
 • 18.09.2017
  Kvinneandelen synker på vei mot toppen
  Kvinneandelen fra mellomnivå til seniornivå faller fra 25 til 17 prosent i oljebransjen. Kvinnene er ikke flinke nok, mener halvparten av mennene i ny undersøkelse.
 • 14.09.2017
  Enighet i SAS-konflikten
  SAS-ledelsen har akseptert alle pilotkravene og partene har signert en ny tariffavtale mellom SAS-pilotene i Norsk Flygerforbund og Parat og motparten NHO Luftfart/SAS. Pilotene vil dermed være på jobb som normalt fra torsdag.
 • 13.09.2017
  SAS-pilotene får full støtte fra danske piloter
  Dagens Næringsliv skriver i en artikkel onsdag 13. september at danske SAS-piloter går ut mot norske kolleger. Dette skaper et inntrykk av at danske piloter ikke støtter de norske pilotenes streik. Dette medfører ikke riktighet. 
 • 13.09.2017
  Løser ikke problemet med fast ansettelse uten garantilønn

  Økt bruk av avtaleformer som ikke gir forutsigbarhet for arbeid og inntekt, såkalt  ”fast ansettelse uten garantilønn”  blir mer vanlig i arbeidslivet.  Parat tror ikke departementets forslag til endring av arbeidsmiljøloven løser problemene.


 • 12.09.2017
  SAS-piloter i møte før storstreik
  Tirsdag var samtlige SAS-piloter invitert til et informasjonsmøte. Pilotene forbereder seg på konflikt og torsdag vil de alle være i streik dersom SAS-ledelsen ikke innfrir kravene som er stilt.
 • 12.09.2017
  Støtteerklæringer SAS-streiken
  Støtteerklæringer til pilotene i SAS
 • 12.09.2017
  Parat i Statens lønnsutvalg
  Denne uka ble tvist mellom Parat Politiet og Politidirektoratet (Øst politidistrikt) behandlet i Statens lønnsutvalg.
 • 11.09.2017
  SAS fremprovoserer streik
  Mandag morgen ble det brudd i meklingen mellom SAS-pilotene i Norsk Flygerforbund og Parat og motparten NHO Luftfart/SAS. To piloter er tatt ut i streik, og fra torsdag morgen trappes streiken ytterligere opp ved at alle norske SAS-flygere tas ut i streik. Streiken vil ramme all rutetrafikk.
 • 08.09.2017
  Tillitsvalgtsamling i Pefo
  Pefo har samlet sine tillitsvalgte til konferanse der et av temaene er ytterligere tilknytning til Parat. Forbundet har røtter helt tilbake til 1898, men utfordres av kontinuerlige omstillinger i forsvaret. Nå er det kongressen i 2018 som skal ta det endelige valget.
 • 04.09.2017
  Staten sparer 90 millioner kroner på kulepenner og dopapir
  For første gang har staten inngått avtale om felles innkjøp av forbruksmateriell. Resultatet er en innsparing på rundt 90 millioner kroner i året.
 • 01.09.2017
  Pefo vil til Parat
  Styret i Personellforbundet (Pefo) mener at forbundet bør bli en del av Parat. Den endelige beslutningen tas på ekstraordinær kongress neste år.
 • 25.08.2017
  God interesse for politisk debatt i YS-regi
  Medlemmer møtte opp i stort antall da YS, Parat, Negotia og Yrkestrafikkforbundet inviterte de politiske partiene til debatt om arbeidslivssaker.
 • 22.08.2017
  Åpent arrangement – politisk tvekamp
  For første gang inviterer YS, Parat, Negotia og Yrkestrafikkforbundet til et omfattende politisk valgkamparrangement, med toppolitikere fra nesten alle partiene. Debatten vil blant annet berøre arbeidsliv, næringsliv og kompetanse. 
 • 18.08.2017
  Innovasjonsdebatt med høy temperatur i Arendal
  Nyhetssjefen i Klassekampen, Mímir Kristjánsson, gikk torsdag kveld rett i strupen på administrerende direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn Traaseth. Han mener Destruksjon Norge ville være et bedre navn på organisasjonen hun er leder for.
 • 16.08.2017
  Innovasjon Norge og Parat i debatt om innovasjon
  Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud mener fagbevegelsen må tenke nytt og at medlemmenes interesser ikke kan ivaretas ut i fra hvordan forholdene var for 20 år siden. Onsdag deltok han i en debatt om innovasjon på Arendalsuka. 
 • 15.08.2017
  YS Arbeidslivsbarometer: Sunt og stabilt arbeidsliv
  Arendalsuka er i gang og YS, sammen med Arbeidsforskningsinstituttet har lagt frem tatt som viser at den jevne arbeidstaker ikke er veldig bekymret for fremtiden og de aller fleste takler omstilling og endring i arbeidslivet på en god måte.
 • 08.08.2017
  Radikal og banebrytende offentlig innovasjon
  Det er kanskje ikke så mange som vil påstå at vi ser radikal og banebrytende innovasjon i det offentlige. Parat inviterer til debatt og spør om staten går på sparebluss, der politikere og ledere gir lite rom for innovasjon.
 • 04.08.2017
  Omstilling og innovasjon i blåtoner
  Notodden Blues Festival varer helt frem til søndag, men fredag er Parat med og arrangerer en debatt med temaet omstilling og innovasjon. Vi spør hva bluesen kan tilføre det moderne næringslivet.
 • 28.07.2017
  NAV: Arbeidsledigheten faller til 2,8 prosent
  I juli ble det 400 færre helt arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV og andelen helt ledige er nå på 2,8 prosent av arbeidsstyrken. Ved utgangen av juli var det registrert 77 400 helt arbeidsledige, noe som er en nedgang på 10 300 sammenlignet med samme tid i fjor.
 • 26.07.2017
  T@nnhelse på nett
  The new requirement for self-reporting and the future introduction of e-prescription for dentists makes membership in the National Health Network highly relevant. In excess of 85 percent of the country's around 5,000 dentists are connected to the health network today. 
 • 26.07.2017
  Norsk Helsenett ansetter avgått direktør i Helse Sør-Øst
  Fagforbundet reagerer på at avgått teknologidirektør i Helse Sør-Øst begynner i nyopprettet stilling i Norsk Helsenett over sommeren. 
 • 13.07.2017
  Ni prosent er misfornøyd med sjefen
  En av ti norske arbeidstakere mener at deres nærmeste leder sjelden eller aldri gir støtte eller verdsetter deres arbeid, viser tall fra SSB.
 • 12.07.2017
  Sommer og ferietid
  Ferie er for de fleste sol, sommer og tid sammen med familie og venner. Valg av tid for avvikling av ferie kan av og til skape noen problemer på arbeidsplassen. Vet du hvilke regler som gjelder dersom du blir syk i ferien, eller hvor mange feriedager du har rett til?


 • 11.07.2017
  Bedre vern for varslere
  Fra 1. juli i år endres varslingsreglene i arbeidsmiljøloven. Krav til varslingsrutiner for alle virksomheter med fem eller flere ansatte, og taushetsplikt for offentlige myndigheter om hvem som har varslet er noe av innholdet i de nye varslingsreglene.
 • 06.07.2017
  Parat-annonse kastet ut av DN-bilag
  Luftfartstilsynet har torsdag et annonsebilag i Dagens Næringsliv. Utgiver nektet imidlertid å trykke helsidesannonsen fra Parat. Nestleder i Parat Vegard Einan sier annonsen utrykte kritikk mot Luftfartstilsynet, men han liker ikke denne form for sensur.
 • 06.07.2017
  Fire av fem reiser bort i ferien
  Nesten fire av fem nordmenn sier at de skal på sommerferie i år. Av disse reiser 57 prosent utenlands, det er omtrent det samme som i 2016.  Men i år er det mange som planlegger noen dager hjemme i ferien, sammenliknet med tidligere år. 
 • 03.07.2017
  Sommerjobben: Hvor mye skal du ha i timen?
  Hvor mye skal du ha betalt per time i sommerjobben? Sett deg inn i timelønnssatsene! Det er store forskjeller fra yrke til yrke, men er du over 18 år bør du minst ha 130 kroner timen.
 • 29.06.2017
  Ny lov om statens ansatte
  Stortinget har vedtatt ny lov om statens ansatte (statsansatteloven) som avløser dagens tjenestemannslov fra 1. juli 2017. Dette er de viktigste endringene.
 • 27.06.2017
  Kvinner har dårligst arbeidsmiljø
  Både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet er dårligere for kvinner enn for menn. Det viser en levekårsundersøkelse med fokus på arbeidsmiljø som Statistisk sentralbyrå la frem tirsdag.
 • 21.06.2017
  Kan arbeidsgiver endre planlagt ferie?
  Alt er klart foran ferieturen når arbeidsgiver ringer deg og sier at du ikke kan få ferie likevel. Er det lovlig?
 • 21.06.2017
  YS-stat inviterer til regionale dagskurs
  Kursene, som omhandler omstilling i staten, ny lov om statens ansatte og informasjon om tariffoppgjøret finner sted i Trondheim, Oslo, Bodø og Bergen i september og oktober.
 • 16.06.2017
  Ingen streik i AIM Norway
  Etter mer enn 8 timers mekling på overtid, kom partene i morges til enighet i oppgjøret for flymekanikerne og flyteknikerne i selskapet.
 • 13.06.2017
  Lønns-enighet innen helse, utdanning og kultur
  Partene i lønnsforhandlingene innen Virke-området helse, utdanning og kultur (HUK) er tirsdag kommet til enighet. Oppgjøret omfatter 30 000 arbeidstakere. Forhandlingsresultatet i mellomoppgjøret er på linje med øvrige oppgjør.
 • 12.06.2017
  Regjeringen vil ha maksgrense på bruk av innleid arbeidskraft
  Regjeringen vil forby firmaer å ha mer enn 10–15 prosent innleid arbeidskraft for å gjøre livet surere for useriøse aktører i bygg og anlegg,
 • 09.06.2017
  Endelig tannhelsevedtak i Stortinget
  Stortinget stemte natt til fredag nei til å flytte den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene til kommunene. Leder for Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF), Gerd Bang-Johansen, sier hun er glad for at fornuften har vunnet frem.
 • 07.06.2017
  Statskonferansen: Vil ha mer innovasjon i offentlig sektor
  Parats leder Hans-Erik Skjæggerud mener at statlig sektor må frigjøres fra detaljstyringens lenker, slik at det kan fokuseres på bedre løsninger og innovative systemer.
  - Offentlige virksomheter må også ha lov til å feile, sa Parats leder Hans-Erik Skjæggerud, da han åpnet den årlige konferansen for Parats tillitsvalgte i statlig sektor.
 • 06.06.2017
  Fire av fem reiser bort i ferien
  Nesten fire av fem nordmenn sier at de skal på sommerferie i år. Av disse reiser 57 prosent utenlands, det er omtrent det samme som i 2016.  Men i år er det mange som planlegger noen dager hjemme i ferien, sammenliknet med tidligere år.
 • 06.06.2017
  Følg statskonferansen direkte
  Onsdag 7. juni arrangerer Parat sin årlige statskonferanse med blant andre Harald Eia, Anne Beathe Tvinnereim, Stefan Heggelund, Joakim Lystad og Bjørn Hansen på talerstolen. Du kan følge konferansen direkte her fra klokka 11.
 • 31.05.2017
  Eldre mennesker er ikke bare utgifter.
  I fjor bidro norske pensjonister med gratis arbeidskraft – verdt 25 milliarder i fjor.
  -  ”Vitalitet er det nye ”kodeordet” blant godt voksne, som vi kaller oss, og sammen med aktivitet og ikke mist ungdommelighet bidrar vi i samfunnet, sier Liv Aasen Mjelde.  
 • 26.05.2017
  Snart kommer feriepengene
  I mange bedrifter har en såkalt felles feriepengeutbetaling i juni. Det vil si at alle i får feriepengene utbetalt på samme tidspunkt, som oftest kombinert med  “trekk” i lønn. Ferieloven har imidlertid en helt annen hovedregel for utbetaling av feriepenger. 
 • 24.05.2017
  Norsk Pilotforbund er glad for at regjeringen opprettholder sikkerheten offshore
  Medlem av arbeidsutvalget i Norsk Pilotforbund, Carl Gilbert Rego, sier det nå er grunn til å tro at sikkerheten for helikopteroperasjoner offshore vil bli opprettholdt på dagens nivå. Han sier opplysningsarbeidet som har vært gjort sammen med resten av bransjen har fungert.
 • 18.05.2017
  Resultatet fra årets trygdeoppgjør
  Årets trygdeoppgjør fører til at grunnbeløpet i folketrygden økes med 1058 kroner til 93 634 kroner, med virkning fra 1. mai. Dette innebærer at uføretrygdede og andre som får ytelsene regulert gjennom grunnbeløpet får en inntektsøkning på 1,14 prosent. 
 • 16.05.2017
  Samarbeidsavtale mellom Stafo og Parat
  Tirsdag signerte Stafo-leder Erlend Aasbø og Parat leder Hans-Erik Skjæggerud en samarbeidsavtale som dekker kurs, tarifforhandlinger, juridiske tjenester og aktiviteter knyttet til medlemsverving. 
 • 11.05.2017
  Norges Politilederlag til Parat
  Norges Politilederlag besluttet torsdag at de vil bli en del av Parat. – Sammen blir vi sterke og kan oppnå bedre løsninger og resultater for våre medlemmer, sier Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud.
 • 11.05.2017
  Parat med egen kleskolleksjon
  Nå har endelig Parat fått sin egen kleskolleksjon. I samarbeid med vår leverandør, Ide House of brands, kan du nå bli med på å farge omgivelsene oransje. 
 • 11.05.2017
  Senterpartiet besøker Parats hovedstyre
  – Muligheten til “fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag” må forbys, sier Anne Beathe K. Tvinnereim (Sp). Partiet vil stramme inn regelverket og reversere endringene i arbeidsmiljøloven.
 • 11.05.2017
  Norske bedrifter utnytter ikke ansattes potensial
  Parat, i samarbeid med Handelshøyskolen BI, Cultura Bank og Abelia bidrar til torsdagens konferansen om grønn innovasjon. Parat har gjennomført en spørreundersøkelse blant tillitsvalgte som viser at 86 prosent sier det er et uutnyttet potensial for miljø- og klimaarbeid i virksomheten.
 • 04.05.2017
  Rekordhøyt konfliktnivå i norsk arbeidsliv
  Aldri har det vært så mange rettslige konflikter mellom arbeidstakere og arbeidsgivere her i landet som nå. I løpet av 2016 kom det inn 1389 arbeidsrettssaker til tingrettsdomstoler og leder for juridisk avdeling i Parat, Anders Lindstrøm, frykter for rettssikkerheten.
 • 03.05.2017
  Luftfartsquizen: Vinnerne er trukket
  Vinnerne av Parats luftfartsquiz får et reisegavekort på 5000 kroner hver.
 • 01.05.2017
  1. mai som kampdag
  Starten på 1. mai som markering og internasjonal demonstrasjonsdag for arbeiderbevegelsen ble gjennomført i 1890 i de fleste vestlige land, også i en rekke byer her i Norge. Bakgrunnen for markeringene var et vedtak på en internasjonal arbeiderkongress i Paris året før.
 • 28.04.2017
  Enighet i statsoppgjøret
  Staten og YS Stat ble natt til lørdag enige i årets lønnsoppgjør. – Vi er fornøyd med at vi fått gjennomslag for en løsning som både gir et sentralt tillegg til alle og en pott til lokale forhandlinger, sier leder i YS Stat Pål N. Arnesen.
 • 28.04.2017
  YS-enighet i Oslo – brudd for Akademikerne
  YS og Parat har kommet til enighet med Oslo kommune. Oppgjøret har en ramme på 2,4 prosent og det gir et generelt tillegg på 2,15 prosent, minimum 9 000 kroner. Det er samtidig brudd i lønnsforhandlingene mellom Akademikerne og Oslo kommune.
 • 27.04.2017
  Parat farger Gardermoen oransje
  Parat er den største fagforeningen på Norges hovedflyplass, og var godt synlig på flyplassen under åpningen av ny terminal torsdag. 
 • 27.04.2017
  Enighet i kommuneoppgjøret
  Forhandlingene i kommuneoppgjøret ble gjort unna på rekordtid. - Resultatet for ansatte i kommunene er med en ramme på 2,4 prosent i tråd med resultatet i frontfaget, sier Parats representant i forhandlingsutvalget, Bjørn Are Sæther.
 • 26.04.2017
  Parat gir ikke penger til politiske partier
  I likhet med YS er Parat partiuavhengig, og gir derfor ikke bort noe av medlemmenes penger til politiske partier. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier medlemmenes penger i Parat brukes til tariff- og lønnsforhandlinger, juridiske saker og andre medlemsaktiviteter.
 • 26.04.2017
  Bli med på Parats luftfartsquiz
  I forbindelse med nyåpning av OSL slår vi til med en luftfartsquiz. Bli med på quizen og du er med i trekningen av to reisegavekort på 5000 kroner.  
 • 24.04.2017
  Hjelp til deg som søker ny jobb
  Søker du nye utfordringer, men trenger hjelp til å synliggjøre din kompetanse? Parat har gjort en avtale med Karrierehuset der du som medlem får 25 prosent rabatt på skreddersydde kurs og spesialtilpasset veiledning. 
 • 24.04.2017
  Parat og ThsF med innspill til Stortinget
  Regjeringen har sendt en proposisjon til Stortinget med forslag om endringer i helselovgivningen. Endringene er knyttet til forslaget om å overføre det offentlige tannhelsetjenesteansvaret fra fylkene til den enkelte kommune.
 • 21.04.2017
  Regionutvalget i Nord på besøk på Institutt for ingeniørvirksomhet
  På Universitetet i Tromsø har de både skipssimulator og flysimulator, og medlemmene av RU Nord tok seg tid til å prøve seg som skipsførere og flyvere når de møttes i Tromsø 19. og 20. april.
 • 19.04.2017
  Du oppfordres til å sykle til jobben
  19. april gikk startskuddet for «Sykle til jobben 2017» i regi av Bedriftsidretten og Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud oppfordrer deg til å delta. Han fremhever helse og miljøfordelene ved å sykle, fremfor å velge bil eller buss.
 • 19.04.2017
  Vinnerne er kåret
  Parats påske-quiz er over for denne gang - her finner du årets vinnere.
 • 07.04.2017
  God påske med Parats påske-quiz
  Også i år kan du være med i Parats påske-quiz. Fra og med palmesøndag kan du være med i trekningen av flax-lodd. I tillegg vil alle som deltar med være med i trekningen av den nye Parat-kofferten.
 • 04.04.2017
  Enighet i Spekter-forhandlingene
  Tirsdag kom YS Spekter og Spekter til enighet i de innledende forhandlingene. Resultatet  tilsvarer resultatet frontfaget. For Parat omfatter dette blant annet medlemmer som jobber i NMD/Vitusapotek, AIM Norway, sykehusapotek, helseforetak, studentsamskipnadene, Statskog og Innovasjon Norge.
 • 04.04.2017
  YS Spekter krever økt kjøpekraft
  Før de lokale forhandlingene starter skal alle minst ha et lønnstillegg på 975 kroner i året. Det er ett av kravene til  YS Spekter i forhandlingene som starter tirsdag.
 • 31.03.2017
  Parat-besøk hos Gobi-gründerne
  I motsetning til Ap-leder Jonas Gahr Støre, møtte Parats ledelse gründerne bak teknologiselskapet Gobi for å lære mer om ansattes bo- og arbeidsforhold i nyoppstartede bedrifter. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier han ikke tror fremtidens bedrifter må etableres mellom 08.00 og 16.00.
 • 31.03.2017
  Nedgang i arbeidsledigheten
  I mars ble det 1500 færre helt arbeidsledige, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 1000 personer. 
 • 29.03.2017
  Tariffoppgjøret i staten: Kjøpekraften skal opp
  Kjøpekraften skal opp, og moderniseringsarbeidet videreføres. Det var kravene da YS Stat innledet tarifforhandlingene i torsdag.

 • 29.03.2017
  Deltidsansatte har også krav på fem ukers ferie
  Jobber du deltid har du krav på fem ukers ferie på samme måte som de som jobber heltid.  Men dager du ikke skulle jobbet, regnes med i ferien.
 • 27.03.2017
  Grønn innovasjon, forskning og ambisjoner

  Parat samarbeider med Handelshøyskolen BI, Cultura Bank og Abelia med å arrangere konferansen om grønn innovasjon 11. mai på BI. Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit kommer i tillegg til at det blir statsminister-duell mellom Erna Solberg og Jonas Gahr Støre.


 • 20.03.2017
  Pensjonistene taper i årets trygdeoppgjør
  For tredje år på rad vil alderspensjonistene ifølge Dagbladet få reallønnsnedgang. Reguleringsforskriften innebærer at alderspensjonen justeres i takt med lønnsveksten, og deretter reduseres det hele med 0,75 prosent.
 • 17.03.2017
  Virke-oppgjøret i havn
  YS og Virke kom fredag ettermiddag til enighet i det sentrale lønnsoppgjøret. – Resultatet er i tråd med det som ble oppnådd i frontfaget, sier Vegard Einan, forhandlingsleder for YS. For Parat omfatter oppgjøret blant andre ansatte i apotek, byggevarekjeder og reiseliv.
 • 16.03.2017
  Oppgjøret i gang i Virke
  Det sentrale lønnsoppgjøret mellom YS og arbeidsgiverforeningen Virke startet i dag. For Parat omfatter dette blant annet apotekansatte, ansatte i byggevarekjeder og i reiseliv.
 • 14.03.2017
  Enighet i forhandlingene mellom YS og NHO
  YS og NHO kom tirsdag kveld til enighet i årets mellomoppgjør.
  - Rammen blir på 2,4 prosent. I dette ligger dessuten et eget lavtlønnstillegg, opplyser Vegard Einan, leder for YS Privat.
 • 14.03.2017
  Parat har etablert Nordens største kabinforbund
  Kabinansatte medlemmer i Parat er ansatte i Norwegian, SAS, Widerøe, TUI og Thomas Cook. Nå har de sammen dannet Parat Kabinforbund som til sammen teller 2400 medlemmer og er med det Nordens desidert største forbund for ansatte i kabin.
 • 14.03.2017
  Kamp for norsk tannhelse
  Regjeringens forslag om å flytte ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen til kommunene har skapt sterke reaksjoner. Leder av Tannhelsesekretærenes Forbund (ThsF) Gerd Bang-Johansen sier dette er en kamp for tannhelsen til den norske befolkningen.
 • 08.03.2017
  Spenstige forslag fra barnefamilieutvalget
  Likestilt foreldreskap med selvstendig opptjening av foreldrepermisjon for begge foreldre, gratis barnehage, avvikling av kontantstøtten og behovsprøving av barnetrygden. Det blir realiteten dersom forslagene fra barnefamilieutvalget blir vedtatt.
 • 08.03.2017
  Fortsatt manglende likestilling i arbeidslivet
  Til tross for flere ti-års kamp for likestilling, har vi fortsatt mye igjen. Parats hovedstyre vil utfordre de politiske partiene til å tørre å utforme en ny politikk på området.
 • 08.03.2017
  8. mars: Bruk dagen
  Leder av Parats likestillings- og mangfoldsutvalg, Anneli Nyberg, oppfordrer alle i medlemmene i Parat til å markere den internasjonale kvinnedagen.
 • 07.03.2017
  Årets tillitsvalgte 2017: Morten Sigvartsen og Bjarne Bergseng
  De tillitsvalgte ved politiets utlendingsenhet Morten Sigvartsen og Bjarne Bergseng fikk mandag kveld prisen årets tillitsvalgt i Parat.
 • 07.03.2017
  Oppgjøret 2017: Vil ha reallønnsvekst
  - YS krever at lønnsoppgjøret i privat sektor minst må bevare og helst forsterke kjøpekraften for våre medlemmer, sier YS-leder Jorunn Berland.
 • 07.03.2017
  Tariffkonferansen 2017
  Parats tariffkonferanse går av stabelen tirsdag 7. mars. Se direktesending fra konferansen her. 
 • 06.03.2017
  Paratkonferansen: Det organiserte arbeidslivet er bra for alle
  Det er stor enighet om at det er i alles interesse at organisasjonsgraden er høy. På Paratkonferansen som avholdes mandag, er 250 tillitsvalgte fra hele landet samlet. Tema for konferansen er verdien av et organisert arbeidsliv.
 • 03.03.2017
  Største Parat-konferanse noensinne
  Mer enn 250 mennesker møtes på Gardermoen når Paratkonferansen 2017 går av stabelen. Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik er blant foredragsholderne.
 • 03.03.2017
  Forlik mellom Cocca og Ryanair
  Ryanair har valgt å inngå forlik med Alessandra Cocca i oppsigelsessaken som skulle opp for retten senere i år. Parat-advokat Christen Horn Johannessen sier et forlik som tilsvarer tre årslønner er en klar innrømmelse, og en akseptabel erstatning for den belastning Cocca er påført i denne saken.
 • 01.03.2017
  Advarer mot kortsiktig omstilling i næringslivet
  Statsminister Erna Solberg mener en del bedrifter etterspør kortsiktige løsninger på sine utfordringer framfor langsiktige teknologiendringer. 
 • 28.02.2017
  Det lønner seg å være fagorganisert
  Lønningene på en arbeidsplass øker med 14-15 prosent dersom halvparten av de ansatte er organiserte, viser ny forskning.
 • 28.02.2017
  Verdien av realkompetanse
  Regjeringen vil ifølge statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad bidra til at den enkelte og samfunnet gjør gode valg knyttet til opplæring og kompetanse. Han sier de særlig vil styrke kompetansen til voksne med svak tilknytning til arbeidslivet.
 • 27.02.2017
  Klarspråkspriser til Skattedirektoratet, Lånekassen og Stavanger kommune
  Skattedirektoratet, Lånekassen og Stavanger kommune ble mandag tildelt Klarspråksprisen for 2017.
 • 24.02.2017
  Parat med støtte til Norske Kvinners Sanitetsforening
  Parats hovedstyre har vedtatt at årets støtte til solidaritetsarbeid går til Norske Kvinners Sanitetsforening, med tanke på integrering av innvandrer kvinner.


 • 23.02.2017
  Regionreformen: Ryddig prosess på Vestlandet
  Antall kommuner reduseres til 358, og 19 fylker blir til ti regioner. Dette berører en rekke av Parats medlemmer. De tillitsvalgte har blitt tatt på alvor i prosessen, sier hovedtillitsvalgt Elin Schei Stuhaug i Sogn og Fjordane.
 • 22.02.2017
  Klart for mellomoppgjør
  Man skiller mellom mellomoppgjør og hovedoppgjør. Hvert andre år er det hovedoppgjør, hvor både lønn og tariffavtalene forhandles. Året imellom hovedoppgjørene forhandler man normalt bare om lønn, og i 2017 er det klart for et slikt mellomoppgjør.
 • 22.02.2017
  Arbeidsledigheten falt til 4,4 prosent i desember
  I desember var det 122 000 arbeidsledige i Norge, viser sesongjusterte tall fra SSB. Det utgjorde 4,4 prosent av arbeidsstyrken, ett fall på 0,4 prosentpoeng. Arbeidsstyrken, summen av sysselsatte og arbeidsløse, gikk ned med 34 000 fra september til desember 2016.
 • 20.02.2017
  Reallønna falt med 1,2 prosent i fjor
  Gjennomsnittlig lønnsvekst falt fra 2,8 prosent i 2015 til 1,7 prosent i fjor, viser den foreløpige rapporten fra Teknisk beregningsutvalg (TBU). Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier konsekvensen av reallønnsnedgangen taler for gode lønnstillegg i år.
 • 17.02.2017
  Er du statsansatt?
  Regjeringen vurderer å flytte en rekke statlige arbeidsplasser ut av Oslo, og dette vil kunne få konsekvenser for noen av Parats medlemmer.
 • 16.02.2017
  Milliarder å spare på felles statlige innkjøp
  15. februar utlyste Difi og Statens innkjøpssenter den første av fem innkjøpskonkurranser som vil spare staten for 85 til 170 millioner kroner i året. På lengre sikt kan felles innkjøp for staten gi kostnadsbesparelser på 1 - 2 milliarder kroner hvert år.
 • 16.02.2017
  Parat mener flytting av statlige arbeidsplasser er en hån mot det organiserte arbeidslivet
  Parat organiserer mange tusen arbeidstakere i staten. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud sier regjeringens forslag om å flytte flere hundre arbeidsplasser setter systemet om medbestemmelse til side og er en hån mot det organiserte arbeidslivet.
 • 16.02.2017
  KrF besøker Parats hovedstyre
  Stortingsrepresentant fra KrF, Kjell Ingolf Ropstad, fikk onsdag presentere partiets viktigste saker knyttet til arbeidslivspolitikk for Parats hovedstyre. Ropstad sier familiepolitikk er viktig for KrF og viktig for et inkluderende arbeidsliv. 
 • 16.02.2017
  Nedgang i ledigheten blant innvandrere
  Den registrerte ledigheten for innvandrere var på 6,5 prosent i siste kvartal i fjor. Det er et halvt prosentpoeng lavere enn i samme periode året før.
 • 15.02.2017
  – Norden kan bli en vinner
  – Alle de nordiske landene står overfor store endringer og omstillingsbehov. Kan Norden beholde posisjonen som kompetent og innovativ? spør ledere av nordiske arbeidstakerorganisasjoner.
 • 13.02.2017
  Bekymret for kutt i SSB
  Partene i arbeidslivet er bekymret for mulige forskerkutt i Statistisk sentralbyrå.
 • 08.02.2017
  Bare to av ti toppledere er kvinner
  COREs topplederbarometer som ble lansert i dag viser at bare to av ti toppledere er kvinner. På den nordiske konferansen og likestilling i arbeidslivet som pågår i Oslo tirsdag og onsdag, diskuteres hvordan en skal få et likestilt arbeidsliv.
 • 06.02.2017
  Parats kommentarer til Arbeiderpartiets program
  Leder i Parat Hans-Erik Skjæggerud sier Parat har klare meninger om arbeidslivspolitikk, selv om organisasjonen er partipolitisk uavhengig. Han er svært positiv til at Arbeiderpartiet nå programfester å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser.
 • 03.02.2017
  Luftfartstilsynet endrer sikkerhetsregelverk etter press fra Parat
  Det norske regelverket for å foreta bakgrunnssjekk av ansatte i luftfarten, er i strid med EUs regelverk. Etter at ESA konkludert med at Luftfartstilsynet bryter EUs regelverk, er nå ny forskrift sendt ut på høring.
 • 03.02.2017
  Fare for flyplasstreik søndag
  Det kan bli streik på flyplassene i Trondheim, Bergen, Stavanger og Bodø søndag morgen. Parats medlemmer er ikke omfattet av en eventuell konflikt, og skal møte på jobb som normalt.
 • 02.02.2017
  Stinn brakke med Finn Schjøll
  Torsdag arrangerer Parat Media, Farmasiforbundet, Parat NAV og Tannhelsesekretærenes forbund en kveld med Finn Schjøll, vin og gryterett. Kantina i Lakkegata er fylt helt opp og Finn formaner, roser, inspirerer og reflekterer over livet.
 • 31.01.2017
  Årets tariffoppgjør uten pensjon
  Lønnsoppgjøret til våren vil handle om penger og ikke prinsipper. Pensjonsfeiden i norsk arbeidsliv blir ikke bilagt denne våren. Foreløpig venter imidlertid organisasjonene på et initiativ fra regjeringen.
 • 25.01.2017
  Flere utenlandske arbeidere mistet livet på jobb
  Samtidig som antall arbeidsskadedødsfall er det laveste på over 40 år, øker andelen av utenlandske arbeidstakere som mister livet på jobb, viser en ny oversikt.
 • 13.01.2017
  Toppmøte om ny teknologi i arbeidslivet
  - Mange arbeidsoppgaver som i dag utføres av mennesker vil erstattes av digitaliserte og automatiserte prosesser, sier YS-leder Jorunn Berland. Onsdag deltok hun på statsministerens toppmøte om digitalisering. 
 • 10.01.2017
  Ikke likestilte i «Likestillingslandet»
  Norge er anerkjent som et ledende land på kjønnslikestilling. Faren ved å ha oppnådd gode resultater generelt, er at man ikke i tilstrekkelig grad tar tilstrekkelig tak i de gjenværende utfordringene, sa likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm da hun tirsdag overleverte ombudets rapport til FNs kvinnekomitè til Barne- og likestillingsminister Solveig Horne.
 • 06.01.2017
  Parat om samarbeidsavtale mellom OSM Aviation og ITF
  OSM Aviation og den internasjonale transportarbeiderføderasjonen (ITF) har inngått en avtale som skal sikre ansatte rett til å organisere seg. Leder for Norsk Pilotforbund i Parat, Petter Førde, sier avtalen ikke er en aksept for denne type ansettelser.
 • 06.01.2017
  Hvem fortjener å bli årets tillitsvalgt i Parat?
  Allerede nå er det tid for å nominere kandidater til å motta prisen årets tillitsvalgt i Parat. Prisen deles ut under festmiddagen på Parat-konferansen som blir arrangert på Gardermoen den 6. mars. 
 • 02.01.2017
  Dette er nytt i 2017
  Nytt år betyr justering og endring av en rekke lover og forskrifter, skatter og avgifter. Blant annet går skatt på alminnelig inntekt ned, samtidig som trinnskatten (tidligere «toppskatt») økes.