Prisen for «årets medlem» deles vanligvis ut på Farmasiforbundets kongress og landsmøter. De to prisvinnerne hadde dessverre ikke anledning til å være til stede på Farmasiforbundets landsmøte denne helgen, så prisen ble overrakt på forhånd, på digitalt vis.
– Jeg er kjempestolt stolt av dere, dere gjør en fantastisk jobb der ute, sa Irene Hope under prisoverrekkelsen.

Selve prisen er en sjekk på 5000 kroner fra Farmasiforbundets samarbeidspartner Gjensidige.

Linda Iren Godønes og Fredrikke Golimo Johansen jobber på Apotek 1 Helsehuset Fredrikstad, og det var apoteker Heidi Reinertsen ved som nominerte de to. I nominasjonen skriver hun blant annet:

«Jeg ønsker å nominere mine to flotte apotekteknikere til prisen for årets medlem. Gjennom prosjektet «apotekteknikere på medisinrom hos hjemmesykepleien» har jentene virkelig fått til flere ting:
- banet vei for en helt ny «tjeneste» som apotek kan tilby kommunehelsetjenesten. 
- kommunehelsetjenesten i vår kommune har for første gang blitt ordentlig kjent med helsepersonellgruppen «apotekteknikerne». De ringer apoteket og spør: kommer apotekteknikerne til oss i dag? Sykepleierne uttrykker at «vi klarer oss ikke uten dere».

Se video fra overrekkelsen her: