Fredag gikk den årlige forskningskonferansen i regi av Senter for seniorpolitikk (SSP) av stabelen i Oslo. Under konferansen lanserte SSP Norsk seniorpolitisk barometer for 2019. Det er Ipsos som har intervjuet 1200 ledere og 1000 yrkesaktive om holdninger til seniorer i arbeidslivet, og til pensjonering.

Ekstern lenke: Norsk seniorpolitisk barometer 2019 – ledere i arbeidslivet.
Ekstern lenke: Norsk seniorpolitisk barometer 2019 – yrkesaktiv befolkning 
Ekstern lenke: Faktahefte om seniorer i arbeidslivet 

Direktør ved Senter for seniorpolitikk, Kari Østerud, sier den langvarig positive trenden med stadig økende avgangsalder har stoppet opp, og til dels snudd.
– Nå viser undersøkelsen at folk ønsker å pensjonere seg før de fyller 65 år, sier hun.

Barometeret viser at to av tre yrkesaktive mener det er rimelig at folk må jobbe lenger, når vi nå lever lenger. Likevel viser årets barometer at folk likevel ikke ønsker å stå så lenge i jobb. Barometeret viser også tydelige kjønnsforskjeller. 36 prosent av yrkesaktive kvinner seg for seg å etter fylte 67 år, mot 52 prosent for yrkesaktive menn.

Østerud påpeker at eldre arbeidstakere blir stadig friskere, og lever lenger.
– De har verdifull kompetanse som både arbeidstakere og arbeidsgivere bør bruke mye lenger. Det vil lønne seg for alle parter, sier hun.

Barometeret viser at til tross for at arbeidsgivere sier de trenger kompetanse og arbeidskraft, viser tallene at de ofte velger å ansette yngre søkere.
– Seks av ti ledere nøler med å kalle en søker som er eldre enn 59 år inn til intervju, sier Østerud.

Er du interessert i mer kunnskap om seniorer i arbeidslivet, last ned Senter for seniorpolitikk sin samling med forskningsresultater og rapporter her.