Legemiddelmangel har vært et økende problem de siste årene, og flere har tatt til orde for mer legemiddelproduksjon her i landet. Slik kan Norge bli mindre avhengig av internasjonale produsenter, og dermed redusere faren for mangel på viktige legemidler. 

Nå fremmer FrP-politikerne Sylvi Listhaug, Siv Jensen, Sivert Bjørnstad, Kari Kjønaas Kjos og Tor André Johnsen et forslag om dette i Stortinget. Slik lyder forslaget: «Stortinget ber regjeringen umiddelbart gå i dialog med relevante produksjonsmiljøer og sikre en beredskapsavtale for norsk produksjon av viktige legemidler innen 1. juli 2021. Stortinget ber regjeringen innen utgangen av 2021 sikre forhåndskjøpsavtaler med private aktører som ønsker å etablere norsk vaksineproduksjon».

Farmasiforbundet er glad for initiativet fra FrP. 
– Legemiddelmangel er dessverre økende og sårbarheten og uforutsigbarheten har vist at vi er prisgitt andre land for å sikre tilgang på de legemidlene vi trenger. Dette er en uholdbar situasjon, sier Farmasiforbundets leder Irene Hope.

Farmasiforbundet støtter derfor forslaget om å tilrettelegge for mer nasjonal legemiddelproduksjon.
– Vi mener staten umiddelbart må gå i dialog med norske legemiddelprodusenter med tanke på innenlands produksjon av viktige legemidler og vaksiner. Staten må bidra med garantier og tilskudd slik at produksjonen kommer i gang så snart som mulig, sier Hope.

Forslaget skal etter planen behandles i Stortinget i slutten av mai.

Les også: Nei til statlig legemiddel­produksjon

Les også: Vil lindre medisinmangel med produksjon i Norge