Ledigheten blant innvandrere faller til 5,5 prosent, til sammenligning var ledigheten blant befolkningen for øvrig 1,7 prosent i tredje kvartal. Det er på samme nivå som i fjor.

Andelen arbeidsledige og deltakere på arbeidsmarkedstiltak var 5,8 prosent blant innvandrermenn og 7,4 prosent blant kvinnene. Det er en nedgang på 0,5 prosent for menn og 0,7 prosent for kvinnene.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at 1.339 færre innvandrere var registrert ledige eller på tiltak i tredje kvartal 2019, målt mot samme periode i 2018. Til sammen er 31.142 innvandrere helt arbeidsledige og deltakere på tiltak ved utgangen av kvartalet, viser SSBs tall.

Les også: Politisk involvering i Agenda-prosjektet

Høyest arbeidsledighet var det blant innvandrere fra Afrika, hvor 9,6 prosent var helt ledige. Blant innvandrere fra Asia var ledigheten 6,2 prosent. Lavest ledighet finner vi blant innvandrere fra Norden der 2,3 prosent er registrert helt ledige.

Organisasjonsgraden blant innvandrere er betydelig lavere enn i befolkningen for øvrig. Parat har derfor i samarbeid med tankesmien Agenda satt i gang ett analyse arbeid for å se hvordan arbeidslivet kan bidra til å unngå polarisering i befolkningen.

Samarbeidet er tenkt å lede frem til definering av en strategi og konkrete anbefalinger om hvordan den norske modellen kan fungere som et redskap for å forebygge konflikter og polarisering, og hva som skal til for at den kan fortsette å stå sterkt i fremtiden. 

Leder i Parat, Unn Kristin Olsen, mener prosjektet vil kunne bli en viktig brikke når det gjelder å belyse den norske organisasjonsmodellens rolle i å styrke samfunnet mot tendenser til polarisering.