Les

Skal vurdere lederlønn­systemet i staten

Tidligere YS-leder Jorunn Berland, skal være med på å se på lederlønnsystemet i staten. Foto: Arkiv/YS
Tidligere leder i YS, Jorunn Berland, er med i det regjeringsoppnevnte utvalget som skal sikre at statlige virksomheter kan rekruttere og utvikle gode ledere.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 06.04.2021 11:35 redigert 22.05.2023 11:11
– Statens lederlønnssystem ble opprettet for 30 år siden. Det er på tide gjennomgå systemet for å sikre at det kan fungere godt også i fremtiden, sier Nikolai Astrup, kommunal- og moderniseringsminister (H) i en pressemelding.

Utvalget regjeringen oppretter er bredt sammensatt og skal ledes av Ingrid Finboe Svendsen. Hun har bred erfaring fra offentlig sektor, blant annet som direktør for Arbeidstilsynet. Hun var også leder av interimrådet som var forløper til Arbeidsgiverrådet.
– Dette er en spennende utfordring som det er lett å si ja til. Målet er å finne et lønnssystem som stimulerer til at staten kan beholde og rekruttere dyktige, endringsorienterte og samarbeidsvillige ledere – samtidig som lønnen skal holdes på ett ansvarlig nivå, sier Ingrid Finboe Svendsen.

Omfatter 235 ledere
Statens lederlønnssystem ble opprettet i 1991. Det omfatter omtrent 235 ledere, hvorav ca. 100 er virksomhetsledere. I tillegg er ekspedisjonssjefene i departementene og en del særskilte stillinger som politimestrene, regjeringsadvokaten og riksadvokaten på lederlønnssystemet. Lederlønnssystemet dekker imidlertid ikke alle ledere i staten. Rundt 90 virksomhetsledere er lønnet etter hovedtariffavtalen i staten.

Utvalget skal se på ulike elementer med lederlønnssystemet:
  • Lederstyringsmodulen, som består av kontrakter, målsetting, resultatmåling- og oppfølging av ledere
  • Lønnsmodulen
  • Sammensetningen på dagens lederlønnssystem, det vil si hvilke ledere som er, eller bør være, på statens lederlønnssystem eller på hovedtariffavtalen.
Utvalget skal levere sin rapport i juni 2022. Utredningen vil danne grunnlag for de forhandlingene partene eventuelt tar opp om dette i etterkant. Mandatet er drøftet med hovedsammenslutningene i staten, og disse vil utgjøre referansegruppe for utvalget.

Utvalget består av:
Ingrid Finboe Svendsen (utvalgsleder), Direktør i Thomas Angells stiftelser
Bente J. Kraugerud, Direktør i Høyesterett
Iver Bragelien, førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole
Jorunn Berland, seniorrådgiver
Karianne O. Tung, CEO for Technoport
Hege Solbakken, Leder for Jefferson Wells
Harald Furre, Administrerende direktør i Kilden teater og konserthus
© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?
Cookie Consent Popup