Les

Politileder ber regjeringen øke antall politistudenter

Kjetil Ravlo, leder i Norges Politilederlag i Parat. Foto: Vetle Daler
Regjeringen varsler en krisepakke som følge av krigen i Ukraina som medfører at forsvaret, politiet og øvrig beredskap skal styrkes. Leder for Norges Politilederlag i Parat (NPL), Kjetil Ravlo, sier regjeringen må inkludere en kraftig økning i antallet politistudenter.
Av Trygve Bergsland Publisert dato 01.04.2022 9:15 redigert 31.03.2023 13:58
Politilederen sier totalberedskapen må stå i forhold til et nytt, og utvidet trusselbilde.
– For å bidra til et godt og forsvarlig mottak av den største flyktningestrømmen i moderne tid, har politiet på kort tid fått betydelige meroppgaver. Store ressurser i politiet er omdisponert til et oppdrag vi må forvente å stå i over tid. Dette er bare ett av flere oppdrag som et politi med kapasitet skal og bør håndtere i krise, sier Ravlo.
Krisepakke og trygghetsproposisjon

Han sier regjeringens krisepakke i form av en trygghetsproposisjon er nødvendig slik situasjonen har utviklet seg.
– Styrking av beredskapen betyr flere ressurser, fortrinnsvis flere operative i politiet. Skal vi få det til må vi starte med å utvide antallet politistudenter som forrige regjering halverte i antall, sier Ravlo.
Oppbemanning forutsetter økt antall studenter

Antallet politistudenter har i flere år ligget på over 700, men forrige regjering reduserte tallet til 400. En reduksjon Norges Politilederlag var kritisk til allerede i 2020.
– Med dagens studentantall vil politiet ha store utfordringer med å opprettholde dagens nivå på tjenestene som ytes befolkningen. Skal vi øke beredskapen må antallet studenter økes betraktelig. Regjeringen må se beredskap i et lengre tidsperspektiv. Politiet må ha tilgang på nødvendig kompetanse for å imøtekomme samfunnets forventninger. Skal vi klare det, må vi øke antallet studenter allerede ved studiestart til høsten, sier politilederen.


© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?