Les

Parat setter pris på god ledelse: Daniel Katiraee

Daniel Katiraee ved Avarn Security får blomster av Parat for god norsk ledelse.
Ledelse på norsk er Parats flaggsak i år. For å rette oppmerksomheten mot god ledelse, vil Parat hver måned gi en oppmerksomhet til en leder som medlemmer og tillitsvalgte mener fortjener en påskjønnelse for den gode måten vedkommende forvalter sin lederrolle på.
Av Lill Jacqueline Fischer Publisert dato 07.12.2020 7:40 redigert 28.04.2021 13:47

I november er det Daniel Katiraee ved Avarn Security som mottar en oppmerksomhet i form av en blomsterhilsen fra Parat.

Hovedtillitsvalgt for Parat i Avarn Security, Hege Charlotte Jacobsen, beskriver Katiraee som en mellomleder som har svært god forståelse for partsamarbeidet. 
– Han strekker seg lang for å finne gode løsninger, slik at begge parter styrker arbeidsforholdet til de ansatte innenfor de rammene vi som parter har, sier Jacobsen.

Løsningsorientert
I følge Jacobsen er Daniel Katiraee helt uunnværlig for de tillitsvalgte i hverdagen, og han strekker seg langt for å finne løsninger begge parter blir fornøyd med.
–  Katiraee viser respekt for de tillitsvalgte og bidrar til gode samarbeidsforhold og at de daglige utfordringene løses på lavest mulig nivå i virksomheten,  sier Jacobsen.

Hun tror ikke de ansatte og andre ledere vet hvor ofte de tillitsvalgte klarer å løse saker på et lavt nivå.
–  De er nok ikke kjent med hvor godt samarbeid og hvor mye de vinner på grunn av Katriatees lederstil. Derfor er det godt at de tillitsvalgte og Parat viser frem hvor mye bra hans samarbeidsvilje med de tillitsvalgte fører til, sier Jacobsen.

Ledelse på norsk
Ledelse på norsk er Parats flaggsak i 2020. Ett av områdene som kjennetegner norsk ledelse er det gode samarbeidet og respekten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker og deres organisasjoner.
–  Et godt samarbeid og god samhandling mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte gjør det norske arbeidslivet omstillingsdyktig. Et godt partsamarbeid bidrar til effektivisering og lønnsomhet, og  er et viktig konkurransefortrinn for den enkelte bedrift eller virksomhet, sier Parats leder Unn Kristin Olsen.

© Parat -
din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270

Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrømVåre nettsteder:  

parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 
parat.com/ledere 
parat.com/ung
Kontakt oss

Tlf: +47 482 10 100

forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com

Lakkegata 23
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 

og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!

Mer om vår visjon

Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?