Les

Kurs for ledere i staten

Parat inviterer til kurs i arbeidslivets lov- og avtaleverk for ledere i staten.
Av Parat Publisert dato 26.01.2021 10:35 redigert 15.03.2021 14:39
Mange av Parats medlemmer er ledere og har personalansvar. Parat ønsker å være en støttespiller også for deg med lederansvar, og inviterer til kurs om arbeidslivets lov- og avtaleverk i staten.

Kurset er åpent for alle ledermedlemmer, og vil ha mest nytte for medlemmer med personalansvar.

Målet med kurset er ikke bare å styrke og utvikle din lederkompetanse, men også legge til rette for nettverksbygging og erfaringsutveksling på tvers av virksomhetene i staten.

Kurset er nettbasert og går over 3 dager á 3 timer. Vi går igjennom temaer som er nyttige for ledere, bl.a. statsansatteloven, medbestemmelse og lokale lønnsforhandlinger. Innledere på kurset er advokat Annbjørg Nærdal og fagsjef Odd Jenvin-Steinsvåg fra Parats sekretariat.

Dette vil være en god anledning til både å få videreutviklet din lederkompetanse på arbeidslivets lov- og avtaleverk, og møte andre Parat-medlemmer med lederoppgaver!

Kurset er kostnadsfritt for medlemmer, og du kan etter avtale med oss gjerne ta med en kollega som ikke er medlem av Parat.

Kurs i mars: 
11. mars kl 12:00-15:00 (Hovedavtalen – medbestemmelse)
18. mars kl 12:00-15:00 (Statsansatteloven)
25. mars kl 12:00-15:00 (Hovedtariffavtalen – lønnsforhandlinger)

Kurs i april:
15. april kl 12:00-15:00 (Statsansatteloven)
22. april kl 12:00-15:00 (Hovedavtalen – medbestemmelse)

29. april kl 12:00-15:00 (Hovedtariffavtalen – lønnsforhandlinger)

For ordens skyld minner vi om at du har rett på permisjon med lønn etter § 40 i hovedavtalen i staten for å delta på kurset.

Har du spørsmål om kurset? Kontakt Odd Jenvin-Steinsvåg på tlf 934 45 242

Klikk her for påmelding, og logg deg inn med medlemsnummer og passord.
Mangler du dette kan du ta kontakt med medlem@parat.com.

Har du problemer med påmelding eller er du ikke medlem i Parat, ta kontakt med kurs@parat.com.

Frist for påmelding: 9. februar.

© Parat - din arbeidstakerorganisasjon i YS

Org.nr. 971 480 270
Personvernregler i Parat
Parats presserom
For arbeidsgivere
RSS nyhetsstrøm

Våre nettsteder:  
parat.com
parat24.com
paratkompetanse.com 
parattariff.com  
parat.com/pensjon
parat.com/tillitsvalgt 

parat.com/ledere

 

Kontakt oss

Tlf   +47 482 10 100
forhandling@parat.com
tariff@parat.com
webmaster@parat.com
Lakkegata 23 
Postboks 9029 Grønland
0133 Oslo
Vi er Parat - 
og vi jobber for at
du skal få en enda
bedre arbeidsdag!
Mer om vår visjon
Hei, jeg heter Ståle. Hva kan jeg hjelpe med?