Peer support er en kollegastøtte-ordning, hvor utvalgte Widerøe-medarbeidere nå får kurs for å forberede seg på rollen.
– Hensikten med ordningen at det skal være enkelt å gå til en kollega og snakke i fortrolighet om det meste, sier Sissel Vian, som er leder for Widerøes Kabinforening i Parat, og også for Parat Kabinforbund.  

Ordningen, som blant annet skal være med på å forebygge ubehagelige episoder blant de ansatte i lufta, er nå blitt lovfestet. Det er imidlertid bare pilotene som er omtalt i loven, ifølge Vian.
– Det som er så fint her, er at Widerøe velger å omfatte også kabin av denne ordninga, sier Vian til Parat24.

Kabinansatt Bodil Wannebo er en av dem som deltar på kollegastøtte-kurset.
– Det har vært veldig lærerikt, givende, bra og positivt på alle mulige måter, sier hun.

Se video her: