Parat har inngått en avtale med Studieforbundet Folkeuniversitetet.

Avtalen gir medlemmer av Parat 10% rabatt på kursavgiften, begrenset oppad til 1 500 kroner. For å oppnå rabatt må du oppgi ditt medlemsnummeret i Parat ved kurspåmelding. For mer informasjon om Folkeuniversitetet og deres tilbud, se Folkeuniversitetes hjemmersider