Økende kompetansekrav og et nytt utdanningssystem stiller stadig større krav til de som allerede er i arbeid. Kompetanseutvikling hos den enkelte arbeidstaker vil være nødvendig for å hevde seg i konkurransen om å beholde jobben eller for å skaffe seg nytt arbeid.

Parats utdanningsstipend er et økonomisk tilskudd til medlemmer som tar ansvar for sin egen utvikling gjennom etter og videreutdanning. 

Søknadsfristen er 1. april og 1. oktober.

Stipendordningen er ikke ment å skulle erstatte virksomhetens ansvar for kompetanseutvikling i forhold til de ansatte. Det er et mål for ordningen at den skal gjøres tilgjengelig for så mange av Parats medlemmer som mulig og at deltakelse på konferanser som arrangeres av Parat sentralt skal prioriteres. 

Elektronisk søknadsskjema er nå lagt ut. Logg deg inn på Min side, og velg Stipend i toppmenyen.

Hvis du ikke husker medlemsnummer eller passordet, eller trenger hjelp med utfyllingen, kan du kontakte ditt regionkontor.