Fra 7. mai mykes anbefalingene for hjemmekontor opp. Det vil si at det åpnes for at flere kan være fysisk til stede på jobb, forutsatt at arbeidsgivere sikrer at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden.

Les også: Anbefaling om hjemmekontor mykes opp

I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere fortsatt til å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken.

Les også: Råd for tilbakeføring til kontorene

Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.

Fra 7. mai økes samtidig anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand. Det tillates også arrangementer med inntil 50 deltakerne på offentlig sted, der deltakerne kan holde minst én meter avstand til hverandre og der det er en ansvarlig arrangør.

Statsminister Erna Solberg sier i en pressemelding at målet er at flest mulig aktiviteter og virksomheter som har vært stengt, kan åpne før sommeren.
– Dette forutsetter at vi fortsatt har kontroll på smittesituasjonen, sier Solberg.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie advarer mot å tro at krisen er over.
– At vi letter på tiltakene kan gi et inntrykk av at virusutbruddet er i ferd med å gå over. Det er det ikke. Det er måten vi håndterer utbruddet på som endrer seg, sier Høie.
– Når vi nå løser opp på tiltakene forutsetter det at vi beholder kontrollen på smitten, med økt testing, isolering, smittesporing og karantene, sier han.

Høie understreker at vi må fortsette med de enkle tiltakene som vi vet virker og som har få negative konsekvenser: være nøye med håndvask og hostehygiene, holde minst én meter avstand og være hjemme når vi er syke.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby sier skoleelevene vil møte en litt annerledes skolehverdag når de nå skal tilbake på skolebenken.
– I neste uke skal de endelig få komme tilbake på skolen. Det blir ikke en helt lik skole som de er vant til. Det blir mer uteskole og mindre klemming. Men så langt det lar seg gjøre, skal elevene få en mest mulig normal skolehverdag tilbake, sier hun.

Statsministeren presiserer at planen for å åpne samfunnet gradvis forutsetter at vi fortsatt har kontroll på smitten.
– Dersom smitten blusser opp igjen, kan det hende at vi ikke kan lette på tiltakene slik som vi nå planlegger for. Vi skal holde smitten nede, få folk i jobb og ta hverdagen tilbake. Dette skal vi klare sammen, sier Solberg.

Les mer om regjeringens plan her